Sökning: "nyckelord en skola för alla"

Hittade 1 avhandling innehållade orden nyckelord en skola för alla.

  1. 1. Life circumstances and adolescent mental health: Perceptions, associations and a gender analysis

    Författare :Evelina Landstedt; Katja Gillander Gådin; Kenneth Asplund; Gunnel Hensing; Mittuniversitetet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Stress; Psychological distress; Deliberate self-harm; Students; masculinity; femininity; social determinants; social relationships; demands; responsibility taking; violence and harassment; school.; Public health science; Folkhälsovetenskap;

    Sammanfattning : Despite a well-documented gender pattern of adolescent mental health, public health research investigating possible influencing factors from a gender-theoretical approach is scarce. This study aimed to explore what factors and circumstances are related to adolescent mental health and to apply a gender analysis to the findings in order to improve the understanding of the relationships between life circumstances and the gendered patterning of mental health among young people. LÄS MER