Sökning: "ny i yrket"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden ny i yrket.

 1. 1. Att leda i kommunal äldreomsorg Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ingrid Karlsson; Jan Petersson; Per Albinsson; Cecilia Henning; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The middle management position in the care of the elderly is the focus of this licentiate dissertation. The aim was to develop knowledge about the constraints within which the middle manager is able to act and which freedom of action he/she has. LÄS MER

 2. 2. Att leda i kommunal äldreomsorg om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter : exemplet Halland

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Ingrid Karlsson; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Äldreomsorg; Arbetsledning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens arbetsledare och positionen de befinner sig i, där intressenter från till exempel förvaltning, politik, medarbetare och brukare ställer krav på verksamheten, står i fokus i denna licentiatavhandling.Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Johanna Bergqvist; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the arts of healing in the area of present-day Sweden dur¬ing the Middle Ages and the Renaissance (ca. 1100–1600 AD). It focuses on secular arts of healing for the body, rather than magical and religious healing or the cure of the soul. LÄS MER

 4. 4. Yrke: begravningsentreprenör : om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering

  Detta är en avhandling från Avdelningen för religionsbeteendevetenskap, Teologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Anna Davidsson-Bremborg; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; funeral parlour; funeral rites; body; stigma; Funeral director; professionalisation; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : This dissertation has a dual purpose. Firstly to describe what funeral directors do and how they experience their work. Secondly to see if, and in that case how, funeral directors influence rites around the deceased, both official as well as more private rites. LÄS MER

 5. 5. Working conditions and musculoskeletal disorders in professional ballet dancers in Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Physical Therapy, Lund University Hospital

  Författare :Eva Ramel; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; self-report; questionnaire; theatre; occupational health; psychosocial factors; pain; fitness; dance medicine; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Sammanfattning : Ballet dancers have been shown to have frequent problems with the musculoskeletal system, but little is generally known about the prevalences of musculoskeletal disorders and about working conditions of professional ballet dancers in Sweden. The aims of the thesis were: to analyse the prevalence, location and recurrence of self-reported musculoskeletal disorders (pain) in professional ballet dancers and to study their association with background factors, amount of work, and the dancers'opinionsabout their psychosocial work environment. LÄS MER