Sökning: "nursing documentation"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden nursing documentation.

 1. 1. Carrying out Electronic Nursing Documentation Use and Development in Primary Health Care

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Eva Törnvall; Inger Ekman; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Communication; electronic nursing; District nurses; nursing diagnosis; documentation; questionnaire; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Communication of care is essential in the multidisciplinary health care system and the patient record is an important tool for communication. The electronic patient record was introduced to facilitate the documentation of care, as well as the communication and evaluation of care. LÄS MER

 2. 2. Nutritional Nursing Care Nurses’ interactions with the patient, the team and the organization

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mona Wentzel Persenius; Marie-Louise Hall-Lord; Bodil Wilde Larsson; Bengt Fridlund; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; documentation; enteral nutrition; intensive care; intervention; malnutrition and nutrition; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to gain a deeper understanding of nutritional nursing care in municipal care and county council care, with specific focus on enteral nutrition (EN) in intensive care.Quantitative and qualitative methods were used. LÄS MER

 3. 3. Communication about eating difficulties after stroke from the perspectives of patients and professionals in health care

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Eva Carlsson; Anna Ehrenberg; Margareta Ehnfors; Birgitta Sidenvall; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Continuity of care; documentation; eating difficulties; nursing; qualitative interview; record audit; stroke; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Stroke is one of the major causes of eating difficulties (EDs). It is one of the leading causes of death and disability and one of the most important factors contributing to health-care costs. LÄS MER

 4. 4. Computerized decision support system in nursing homes

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Mariann Fossum; Anna Ehrenberg; Margareta Ehnfors; Anna Forsberg; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computerized decision support; intervention study; malnutrition; nursing documentation; pressure ulcer; qualitative content analysis; think-aloud interviews; usability evaluation; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study the thinking strategies and clinical reasoning processes of registered nurses (RNs) and to implement and test a computerized decision support system (CDSS) integrated into the electronic health care record (EHR) to improve patient outcomes, i.e. LÄS MER

 5. 5. Pressure ulcers - role of the nurse to improve patient safety : prevalence, risk factors, classification and documentation in patients undergoing hip surgery

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Eila Sterner; Bjöörn Fossum; Christina Lindholm; André Stark; Ewa Idwall; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hip fracture; Pressure ulcers; Classification; Reflectance spectrophotometer; Nursing documentation;

  Sammanfattning : Pressure ulcer is a common complication in hip fracture surgery and convalescence. Earlier prevalence studies have demonstrated a lower prevalence in Southern Europe than in Northern Europe. LÄS MER