Sökning: "nursing assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 204 avhandlingar innehållade orden nursing assessment.

 1. 1. Assessment of patients' needs and resources as a basis in supervision for individualised nursing care in nursing home wards : evaluation of an intervention study

  Författare :Görel Hansebo; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; Karolinska institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Geriatric nursing; Nursing; Nursing assessment; Nursing care; Nursing homes; Qualitative methods; Geriatri; Geriatrik; Omvårdnad; Sjukhem; Hemsjukvård; Äldrevård; Psykiatrisk vård; Kvalitativa metoder; Caring sciences; Vårdvetenskap; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; intervention project; assessment; supervision; elderly care; knowledge of patients; professional approach and qualitative methods;

  Sammanfattning : The study in this thesis was conducted as an intervention project in three nursing home wards in Sweden, in a big city as well as in rural areas, one year in each ward. The intervention consisted of supervision for individualised and documented nursing care with a multidimensional assessment instrument, the Resident Assessment Instrument (RAI/MDS), used as a basis. LÄS MER

 2. 2. Nutritional Nursing Care : Nurses’ interactions with the patient, the team and the organization

  Författare :Mona Wentzel Persenius; Marie-Louise Hall-Lord; Bodil Wilde Larsson; Bengt Fridlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; documentation; enteral nutrition; intensive care; intervention; malnutrition and nutrition; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to gain a deeper understanding of nutritional nursing care in municipal care and county council care, with specific focus on enteral nutrition (EN) in intensive care. Quantitative and qualitative methods were used. LÄS MER

 3. 3. Vara steget före : Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym

  Författare :Carina Bååth; Christina Lindholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; assessment tool; skin; nutrition; pain; registered nurse; enrolled nurse; bedömning; bedömningsinstrument; hudkostym; näringstillstånd; sjuksköterska; smärta; undersköterska; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö­terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt de­ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuk­sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. LÄS MER

 4. 4. The complexity of nutritional status for persons with chronic obstructive pulmonary disease : a nursing challenge

  Författare :Sigrid Odencrants; Margareta Ehnfors; Anna Ehrenberg; Susan Grobe; Karin Axelsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; chronic obstructive pulmonary disease; instruments; MNA; MUST; nursing; nutritional status; Caring sciences; Vårdvetenskap; Caring Sciences w. Medical Focus; Omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning;

  Sammanfattning : Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the most widespread diseases globally. A commonly reported symptom is impaired nutritional status, which is often discussed in the literature as difficult to assess. LÄS MER

 5. 5. Patient participation in clinical decision making in nursing : a collaborative effort between patients and nurses

  Författare :Jan Florin; Anna Ehrenberg; Margareta Ehnfors; Cornelia Ruland; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical decision making; patient participation; nursing diagnosis; patient needs; nursing assessment; control preference scale; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to study clinical decision making in nursing. This was performed by evaluation of the quality of nurses’ diagnostic statements and comparison of the concordance between nurses and patients’ perceptions of the patients’ nursing needs, as well as patient preferences for participation in clinical decision making. LÄS MER