Sökning: "nurses experiences"

Visar resultat 1 - 5 av 292 avhandlingar innehållade orden nurses experiences.

 1. 1. Encounters in nursing homes : Experiences from nurses, residents and relatives

  Författare :Lars Westin; Unni Lindström; Högskolan i Skövde; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing Homes; Encounters; Nursing Home Staff; Residents; Relatives; Nurses; Caring sciences; Vårdvetenskap; Medical sciences; Medicin; Nursing homes; encounters; nursing homes staff; residents; relatives; nurses;

  Sammanfattning : The care of residents in nursing homes (special housing) is a major challenge for the nursing profession, especially as the population of older people has increased in recent decades. One important aim of this care is to promote the wellbeing and security of the residents. LÄS MER

 2. 2. Motivational Interviewing in Primary Care : Nurses´ experiences and actual use of the method

  Författare :Ann-Sofi Östlund; Barbro Wadensten; Marja-Leena Kristofferzon; Elisabeth Häggström; Åsa Hörnsten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; communication; experiences; health promotion; motivational interviewing; nurses; performance; primary care; talk; training; use; Caring Sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the present thesis was to describe and examine primary care nurses´ self-reports on training, use and performance as well as experiences and actual performance of MI.Method: One qualitative and three quantitative studies were conducted among primary care nurses. LÄS MER

 3. 3. Depression among older people in rural Thailand : Knowledge of population, experiences and perceptions of patients, families, and psychiatric nurses

  Författare :Duangkaew Kleebthong; Lisbeth Porskrog Kristiansen; Malin Rising-Holmström; Sukjai Chareornsuk; Helle Wijk; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; depression; experiences; family members; nurses; older people; rural; Thailand;

  Sammanfattning : Background: The number of older persons (defined as age 60 and over) in Thailand has grown rapidly, and will be projected to increase to over 20 million by 2035. With an aging population, the number of older people suffering from health problems (such as non-communicable and degenerative diseases) was increasing as well. LÄS MER

 4. 4. Support for women with breast cancer, and for the district and hospital nurses involved : an intervention study

  Författare :Maj-Britt Pålsson; Astrid Norberg; Ingalill Hallberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Intervention; support; organizational changes of the care; systematic clinical supervision; breast cancer patients; district nurses; hospital nurses; experiences; well-being ill-being; hopelessness; anxiety; depression; burnout; empathy; sense of coherence; the Karolinska scales of personality;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate breast cancer patients’ experiences of their illness and of traditional nursing care (TNC) or supportive nursing care (SNC) respectively, as well as nurses' experiences of support and of caring for cancer patients. An intervention including extended co-operation between the surgical ward and primary health care, shorter waiting times, and changed routines concerning the information about the diagnosis, as well as training and systematic clinical supervision for the nurses, was implemented. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet genom besök hos närstående som vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Författare :Susanne Knutsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :critical care; intensive-care-unit; intensive-care-nursing; intensive-care-unit-policies; visiting policies; visiting restrictions; visiting intensive care unit; visitors-to-patients; child; nurses; physician; nursing; visiting experiences; parents´ experiences; children?s experiences; children visiting; attitudes; hermeneutics.;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och beskriva villkor och förutsättningar för minderåriga barn att vara delaktiga genom att besöka en närstående som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) samt hur vårdnadshavarna upplever sitt barns besök och hur barnen själva upplever det. Bakgrund: Historiskt sett har intensivvårdsavdelningar varit restriktiva till besök av närstående. LÄS MER