Sökning: "nuclear"

Visar resultat 1 - 5 av 2368 avhandlingar innehållade ordet nuclear.

 1. 1. Studies of Nuclear Fuel by Means of Nuclear Spectroscopic Methods

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter Jansson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radiation sciences; irradiated nuclear fuel; nuclear spectroscopy; tomography; safeguard; Strålningsvetenskap; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research Radiation biology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning Strålningsbiologi; Kärnfysik; Nuclear Physics;

  Sammanfattning : The increasing demand for characterization of nuclear fuel, both from an operator and authority point of view, motivates the development of new experimental and, preferable, non-destructive methods. In this thesis, some methods based on nuclear spectroscopic techniques are presented. LÄS MER

 2. 2. Quantum-state Selective Nuclear Decay Spectroscopy

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Ch. Lorenz; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-12]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nuclear structure; alpha decay; beta decay; gamma rays; spectroscopy; Penning traps; shell-model calculations; Geant4 Monte Carlo Simulations;

  Sammanfattning : Allt som vi ser och arbetar med i vårt vardagliga liv består av atomer. De är mycket små, omkring 10-10 meter. De syns inte med blotta ögat, utan kräver avancerade elektronmikroskop. Men atomerna själva består av ännu mindrebeståndsdelar, ett elektronmoln som kretsar kring en kärna. LÄS MER

 3. 3. Intermediate energy nuclear fission

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Gunnar Hyltén; Lunds universitet.; Lund University.; [1982]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:000;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. 14C Produced by Nuclear Power Reactors - Generation and Characterization of Gaseous, Liquid and Solid Waste

  Detta är en avhandling från Division of Nuclear Physics Department of Physics Lund University Box 118 SE-221 00 Lund Sweden

  Författare :Åsa Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; waste disposal; spent ion-exchange resins; mass balance assessment; Nuclear physics; environmental impact; Fysicumarkivet A:2007:Magnusson; nuclear power plant; Kärnfysik; Carbon-14;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kärnkraftverk släpper under drift ut små mängder av många olika radioaktiva ämnen. De flesta av dessa ämnen når aldrig människan. Detta beror vanligen på att de hunnit sönderfalla på vägen eller att det saknas upptagsvägar vilket betyder att de är otillgängliga för människan. LÄS MER

 5. 5. Development of the Lund AMS Facility for the Detection of 59Ni – with Applications in the Nuclear Industry

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Per Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; AMS; Accelerator mass spectrometry; 59Ni; nuclear waste; chemical cobalt reduction; gas stripper; Nuclear engineering and technology; Kärnteknik; Fysicumarkivet A:2002:Persson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Acceleratormasspektrometri, AMS, är en relativt ny metod för att bestämma extremt låga koncentrationer av såväl radioaktiva som stabila atomer. Metoden innebär att man med kärnfysikalisk teknik räknar atomerna en och en. LÄS MER