Sökning: "nuclear accidents"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden nuclear accidents.

 1. 1. On-line Mobile in situ Gamma Spectrometry

  Detta är en avhandling från Radiation Physics, Lund

  Författare :Thomas Hjerpe; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiobiologi; Kärnfysik; Nuclear physics; radiation protection.; 137Cs; peak-to-valley method; depth distribution; orphan source search; orphan sources; emergency preparedness; mobile gamma spectrometry; nuclear accidents; Nuclear medicine; radiobiology; Nukleärmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I beredskapen för kärnolyckor är mobila in situ gammaspektrometriska mätningar ett viktigt redskap; vilket betyder att mätinstrument placeras i ett fordon (tex bil, flygplan eller helikopter) och gammastrålningen från omgivningen mäts under körning. I detta arbete har strategier och analysmetoder för två olika användningsområden utvecklats: 1) sökning av försvunna radioaktiva strålkällor, så kallade herrelösa källor (eng. LÄS MER

 2. 2. Formation, partitioning and interactions of organic iodides under severe nuclear accident conditions

  Detta är en avhandling från Radiation Physics, Lund

  Författare :Sabrina Tietze; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Epoxy paint; Methyl iodide; Iodine source term; Organic iodides; Severe nuclear accidents;

  Sammanfattning : During severe nuclear reactor accidents such as Chernobyl or Fukushima large amounts of radioactive iodine can be released in form of inorganic and organic iodine species into the environment. Volatile radioactive iodine species are harmful to human health when inhaled. LÄS MER

 3. 3. Radiobiological effects of the thyroid gland - transcriptomic and proteomic responses to 131l and 211At exposure

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Nils Rudqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; astatine-211; iodine-131; radionuclide therapy; nuclear medicine; environmental exposure; thyroid; radiation biology; transcriptomics; proteomics; ionizing radiation; toxicity; normal tissue damage; microarray; LC-MS; biomarker;

  Sammanfattning : Radionuclides are widely used in medicine. 131I is one of the most employed radionuclides and is administered to patients either bound to tumor targeting molecules or as halide to target the thyroid or thyroid cancer. LÄS MER

 4. 4. Development of a Neutron Flux Monitoring System for Sodium-cooled Fast Reactors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Vasudha Verma; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Protection systems; safety; accidents; sodium-cooled fast reactor; instrumentation; fission chamber; self powered neutron detector;

  Sammanfattning : Safety and reliability are one of the key objectives for future Generation IV nuclear energy systems. The neutron flux monitoring system forms an integral part of the safety design of a nuclear reactor and must be able to detect any irregularities during all states of reactor operation. LÄS MER

 5. 5. On-Line Monitoring Applications in Nuclear Power Plants

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hashem Mehrdad Hashemian; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; calibration monitoring; noise analysis; instrumentation and control; sensing line blockages; Nuclear power plants; sensor response time testing; reactor diagnostics; next generation reactors; applied research;

  Sammanfattning : As the current generation of nuclear power plants have passed their mid-life, increased monitoring of their health is critical to their safe operation. This is especially true now that license renewal of nuclear power plants has accelerated, allowing some plants to operate up to 60 years or more. LÄS MER