Sökning: "noviser"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet noviser.

 1. 1. Från revolution till reträtt Lärande i en fackförenings vardag

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Susanne Köpsén; Staffan Larsson; Kenneth Abrahamsson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular education; trade union; community of practice; sociocultural; ethnography; learning; workplace; Folkbildning; fackförening; arbetsplats; lärande; vardagen; sociokulturellt; noviser; etnografi; fältstudie; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen syftar till att utveckla kunskap om lärande på den lokala nivån inom fackföreningsrörelsen. Det är en etnografisk beskrivning och analys av hur en fackföreningsstyrelse på en arbetsplats hanterar vardagens fackliga arbete och de krav på lärande som det innebär. LÄS MER

 2. 2. Broad Entrance - Vague Exit The trajectory of Political Science students through higher education into working life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Johansson; Lars Owe Dahlgren; Jan-Erik Perneman; Lennart Svensson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher Education; Work life; Trajectories of learning; National comparisons; International comparisons; Junior and senior students; Novice professionals; Högre utbildning; Arbetsliv; Lärande; Identitet; Nationella jämförelser; Internationella jämförelser; Nybörjare; Erfarna studenter; Professionella noviser; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe Political Science students’ experiences of studies and work life. Students’ reflections on their study situation as well as their envisaged and later experienced work life have been analysed through cross-sectional as well as longitudinal data. LÄS MER

 3. 3. Expectations and Linguistic Meaning

  Detta är en avhandling från Lund University Cognitive Science Kungshuset, LundagårdSE-222 22 LUND [email protected]

  Författare :Simon Winter; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philology; covariation; linguistic meaning; cognition; expectations; evolution; conventionalization; pragmatics-semanticscontinuum; dialogue dynamics; shareability; referentialcommunication; ontology; deontic and epistemic modality; breakdown analysis; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : What is the relation between the words in language and our everyday actions? Are linguistic structures dependent on our actions, or does language function on its own? This thesis deals with the pragmatic foundations of language and proposes a model of meaning in language that is based on our expectations about the world and about other people. On this view, language is seen as composed of three functional layers of pragmatics, semantics and morpho-syntax, with each layer having a certain autonomy: semantics captures useful generalizations from the pragmatic level, and morpho-syntax captures generalizations from the semantic level. LÄS MER