Sökning: "noun"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade ordet noun.

 1. 1. Lo squilibrio nell'acquisizione di due lingue nell'infanzia

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Petra Bernardini; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; code-mixing; noun; adjective; acquisition; syntax; noun phrase; determiner; italian; weaker language; child speech; bilingualism;

  Sammanfattning : This thesis treats the acquisition of Italian (and Swedish) in two bilingal children ad a control group of six monolingal Italian cildren (for some domains studied). It is a longitudinal study of the spontaneaous speech of the children. LÄS MER

 2. 2. Noun Phrases in British Travel Texts : A Corpus-Based Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tore Nilsson; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; corpus linguistics; syntactic variation; noun phrase NP ; premodification; postmodification; simple; complex; NP head; NP function; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska;

  Sammanfattning : This study is a corpus-based investigation of the structure and variation of noun phrases in three types of British texts on tourism and travel. Based on their publishing formats, the corpus texts are divided into three Text categories: tourist brochures, newspaper feature articles dealing with travel and tourism, and travel guides. LÄS MER

 3. 3. The Internal Structure of Noun Phrases in the Scandinavian Languages : : A Comparative Study

  Detta är en avhandling från Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet

  Författare :Lars-Olof Delsing; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages; Noun phrase; Syntax; Determiners; Possession; Quantification; Articles; Morphology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Interpretive Functions of Adjectives in English – A Cognitive Approach

  Detta är en avhandling från Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet

  Författare :Helena Frännhag; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; Lingvistik; Linguistics; Engelsk språkvetenskap; English; adjective; meaning; meaning creation; interpretation; formal interpretive function; semantic interpretive function; kind identification; element identification; identity provision; stipulation; specification; noun; cognitive semantics;

  Sammanfattning : This thesis presents a theoretical discussion of meaning creation in general, and interpretive functions of English adjectives in particular. The discussion rests on a dynamic view of meaning and interpretation, according to which there are no fixed linguistics meanings – not even for single lexemes. LÄS MER

 5. 5. Ordbetoning och ordbetydelse i rumänska

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Vivan Franzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Uraliska och altaiska språk och litteratur; Uralian and Altaic languages and literatures; corpus; semantics; perception; count word; noun; vowel length; morphology; accent; phonetics; Stress; phonology; Phonetics; Fonetik; fonologi; Grammar; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en dokumentation av mina undersökningar av det rumänska ordet. Jag har som allmänlingvist undersökt några aspekter av det rumänska ordet fonologiskt, fonetiskt och semantiskt. Det finns också mycket skrivet om morfologin i rumänska. LÄS MER