Sökning: "normkritisk pedagogik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden normkritisk pedagogik.

  1. 1. Bångstyriga barn : Makt, normer och delaktighet i förskolan

    Detta är en avhandling från Stockholm : Ordfront förlag

    Författare :Klara Dolk; Birgitta Sandström; Fanny Ambjörnsson; Marie Nordberg; [2013]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; norms; participation; gender pedagogy; equal treatment; children s rights; critical pedagogy; preschool; early childhood education; resistance; children’s resistance; age; gender; makt; normer; delaktighet; genuspedagogik; likabehandling; barns rättigheter; kritisk pedagogik; normkritisk pedagogik; förskola; motstånd; barns motstånd; ålder; genus; valstund; barnråd; husmodellen; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : In recent years, feminist research in education has put an increasing emphasis on the relationship between children and adults, mostly connected to a critique of gender pedagogy and other forms of so-called “fundamental values education” (värdegrundsarbete). This study looks at the power relations between children and adults in preschool in the context of educational activities intending to increase gender equity, social equality, and participation. LÄS MER