Sökning: "normer kön"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden normer kön.

 1. 1. Kvinnlig för sin ålder : en intervjustudie om ålder, kropp och femininitet

  Författare :Thérese Persson; Eva Reimers; Beatriz Lindqvist; Ann-Sofia Lundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageing; body; femininity; female ageing; norms; interviews; ages; gender; intersectionality; Ålder; åldrande; kropp; kvinnligt åldrande; normer; intervjuer; åldrar; kön; intersektionalitet; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation to understand how age is given meaning to different age groups as weil as in relation to the body and femininity. These relationships are examined on the basis of interviews with 25 individuals 6-99 years old. LÄS MER

 2. 2. Ambivalent Ambiguity? : A study of how women with 'atypical' sex development make sense of female embodiment

  Författare :Lisa Guntram; Kristin Zeiler; Karin Zetterqvist-Nelson; Cynthia Kraus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sex; sex development; ‘atypical’ sex development; female embodiment; adolescence; women; Sweden; uterine and vaginal agenesis; Turner syndrome; intersex; DSD; qualitative methodologies; sense-making; narratives; norms; normality; heteronormativity; resistance; relations; sexual practice; diagnosis; treatment; critique; Kön; könsutveckling; kvinnlig kroppslighet; ”otypisk” könsutveckling; normalitet; tonår; kvinnor; Sverige; MRKH syndrom; uterus och vaginal agenesi; Turner syndrom; intersex; DSD; meningskapande; relationer; kvalitativ metod; narrativ; normalitet; heteronormativitet; sexuell praktik; normer; ifrågasättande; diagnos; behandling; kritik;

  Sammanfattning : Against a backdrop of feminist and social scientific research on sex, female embodiment, and normality this thesis aims to discern how young women, who in adolescence have learned that their bodies are developing in ways considered ‘atypical’ for the female sex, make sense of their bodies and their situation. In focus are the ways in which the women make sense of and negotiate female embodiment; how they, particularly in stories about their interactions with others, position their embodied selves; and how norms and beliefs about sexed embodiment, heterosexual practice, and in/fertility are strengthened and challenged in the interviewees’ sense-making. LÄS MER

 3. 3. Tekniker i människans tjänst : En feministisk analys av återskapande och förändring inom forskning på inflytelserik teknik

  Författare :Åsa Johansson Palmkvist; Anna Wahl; Charlotte Holgersson; Ericka Johnson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Artificial intelligence; AI; influential technology; technology development; feminist theory; gender; gendering; norms; ideals; technical competence; science and technology studies; organization studies; Artificiell intelligens; AI; inflytelserik teknik; teknikutveckling; feministisk teori; genus; kön; könsmärkning; normer; ideal; teknisk kompetens; teknik- och vetenskapsstudier; organisationsforskning; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : This thesis takes its starting point in the massive attention paid to artificial intelligence (AI) in recent years, especially the reporting on how AI maintains and reinforces power imbalances linked to gender and other categories. The aim is to examine and problematize relations between influential technology and gender from a feminist perspective. LÄS MER

 4. 4. "Hålla ordning, men inte överordning" : Köns- och maktperspektiv på uppförandenormer i svenska klassrumskulturer

  Författare :Maria Wester; Åsa Bergenheim; Monika Vinterek; Solveig Hägglund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Behaviour; norm; gender; power; school culture; klassrum; Uppförande; normer; kön; makt; skolkultur; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyse norms of behaviour in rhetoric and practice in Swedish classroom cultures with the aid of theories of gender and power. The study is based on observations of and interviews with pupils and teachers in three ninth form classes. LÄS MER

 5. 5. Den paradoxalt nödvändiga kvinnan : Könsdiskurser i Svenskt Näringsliv - ett nyliberalt drama

  Författare :Ulrika Jansson; Patrik Larsson; Liselotte Jakobsen; Birgitta Eriksson; Anna Wahl; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kön; nyliberalism; jämställdhet; problemrepresentationer; diskurs; subjektspositioner; politik; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning :   – Det är självklart att det ska råda jämställdhet mellan kvinnor och män. Ingen ska behöva behandlas sämre på grund av vilket kön man tillhör. LÄS MER