Sökning: "normbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet normbildning.

 1. 1. Normbildningsprocess genom brukarsamverkan

  Författare :Staffan Friberg; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Demography; Sociology; paradigm; norm environment; collectivistic; individualistic; collaboration; process Norms; Sociologi; normbildning; brukarsamverkan; Demografi;

  Sammanfattning : The dissertation shows two different means or directions for creating civic participation: the collective and the individual way. The collective way is characterized by the citizen's ability to participate only through elected representatives while the individual way makes it possible for inhabitants to participate face to face with politicians and local civil servants. LÄS MER

 2. 2. Kampen om barnets själ : barn- och ungdomsorganisationer för fostran och normbildning 1850-1980

  Författare :Göran Sidebäck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Barnuppfostran-- historia -- Sverige; Barnomsorg-- historia -- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Corporate Social Responsibility and the Role of NGOs in the Advocacy of New Norms for Transnational Corporations

  Författare :Lisbeth Segerlund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Företagens samhällsansvar; icke-statliga organisationer; transnationella företag; internationell normbildning; normer; Economic history; Ekonomisk historia; Political science; Statsvetenskap; Peace and development research; Freds- och utvecklingsforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lyckolandet : Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott

  Författare :Joachim Östlund; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora; Humanities; State; Citizen; Brother; Subject; Fatherland; People; Religion; Community; Ethnicity; Nationalism; Nation; Moral order; Social imaginaries; Rhetoric; Mass medium; Public announcements; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : This study deals with questions about norm building and arguments for community in official royal rhetoric in the Swedish realm from 1660 to 1919. Every year, an intercession day proclamation issued by the King in Council (Kungl. Maj:ts böndagsplakat) was read out from pulpits across Sweden. LÄS MER

 5. 5. Varför etiska kommittéer?

  Författare :David Hoff; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professional ethics; reducing complexity; normative expectations; norms; legitimacy; morals; ethics; ethical steerage; social steerage; ethics committees; social control unit; civic morals; Stjernquist; Luhmann; Durkheim; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis analyses the development of ethics committees from a sociology of law perspective and a social steerage perspective ("social control"). The main question is: Why are ethics committees established? Institutionalised ethics committee is a rather new phenomenon, which has become widely spread in the last 20 years. LÄS MER