Sökning: "normativt budskap"

Hittade 1 avhandling innehållade orden normativt budskap.

  1. 1. Tradeoffs between self and environment in environmental judgment and decision making

    Författare :Hanna Andersson; Patrik Sörqvist; Ulla Ahonen-Jonnarth; Fredrik Bökman; Marita Wallhagen; Lars-Olof Johansson; Högskolan i Gävle; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; tradeoff; environmental concern; anchoring effect; normative message; travel time; avvägning; miljöoro; förankringseffekt; normativt budskap; restid; Hållbar stadsutveckling; Sustainable Urban Development;

    Sammanfattning : One of the greatest challenges of today is to change our behavior to act more pro-environmentally to reduce global warming. We need to make sacrifices for the environment, e.g., use a means of transportation that take a longer time but causes less CO2 emission. LÄS MER