Sökning: "normative formulation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden normative formulation.

 1. 1. ”Det är inte förrän man gör det som man förstår” Om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Milda Rönn; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; activity type; actors’ education; communicative procedure; communicative project; community of practice; constellation of practice; normative formulation; practice-oriented; series of contacts; Swedish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The first aim of the dissertation is to shed light on how communication at a drama college may obstruct the students’ involvement. There are three studies on this subject in the dissertation. The first study deals with the students’ involvement in their education in general. LÄS MER

 2. 2. The Moral Life of the Party: Moral Argumentation and the Creation of Meaning in the Europe Policy Debates of the Christian and Left-Socialist Parties in Denmark and Sweden 1990-1996

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Christopher Mathieu; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy formulation; European Union; political parties Scandinavian ; moral community; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis analyzes moral argumentation and meaning creation in the process of programmatic policy formulation in the Christian People's Party and Socialist People's Party in Denmark, and the Christian Democratic Party and Left Party in Sweden, focusing specifically on their policy deliberations about the European Community and the European Union from 1990-1996. The primary emphasis is not on policy outcomes per se, but rather on how moral argumentation as a form of policy deliberation is created and sustained in political parties. LÄS MER

 3. 3. The Moral Rubicon. A Study of the Principles of Sanctity of Life and Quality of Life in Bioethics

  Detta är en avhandling från Axel Carlberg, Sandgatan 8, 223 50 Lund, Sweden

  Författare :Axel Carlberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; secular ethics; bioethics; sanctity of life; quality of life; procedural ethics; utilitarianism; deontology; Peter Singer; Helga Kuhse; H.T. Engelhardt; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar frågan om vad man i Sverige brukar kalla "människovärde". Denna fråga belyses genom en analys av begreppen "livets helgd" och "livskvalitet" som i den anglo-saxiska debatten har kommit att symbolisera två helt olika sätt att tolka det mänskliga livet värde. LÄS MER

 4. 4. Justice and Society : Problems of Reformist Politics

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Mikael Spång; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; good; right; ethics; morality; social unfreedom; equality; freedom; democracy; social justice; capitalism; reformism; social democracy; Management of enterprises; management; Företagsledning;

  Sammanfattning : The subject of the dissertation is a theoretical discussion of the possibilities and limitations of reformist politics. Theories of social justice and democracy are discussed and assessed in relation to the argument that reformist politics, which underlie the welfare state program, is a contradictory politics. LÄS MER

 5. 5. Creating a Man, a Mouse or a Monster? : Masculinityas Formulated by Syrian Female Novelists through the Second Half of the 20thCentury

  Detta är en avhandling från University of Edinburgh

  Författare :Lovisa Berg; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Masculinity; Syria; Female Arab Writers; Interkulturella studier; Intercultural Studies;

  Sammanfattning : This literary study examines the formulation of masculinity in Syrian novels authored by women. The thesis covers the period between 1959 and 2000, corresponding to both the development of the female-authored novel in Syria and the creation of the modern Syrian state. LÄS MER