Sökning: "normative formulation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden normative formulation.

 1. 1. ”Det är inte förrän man gör det som man förstår” Om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Milda Rönn; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; activity type; actors’ education; communicative procedure; communicative project; community of practice; constellation of practice; normative formulation; practice-oriented; series of contacts; Swedish; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The first aim of the dissertation is to shed light on how communication at a drama college may obstruct the students’ involvement. There are three studies on this subject in the dissertation. The first study deals with the students’ involvement in their education in general. LÄS MER

 2. 2. The Moral Life of the Party: Moral Argumentation and the Creation of Meaning in the Europe Policy Debates of the Christian and Left-Socialist Parties in Denmark and Sweden 1990-1996

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Christopher Mathieu; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy formulation; European Union; political parties Scandinavian ; moral community; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis analyzes moral argumentation and meaning creation in the process of programmatic policy formulation in the Christian People's Party and Socialist People's Party in Denmark, and the Christian Democratic Party and Left Party in Sweden, focusing specifically on their policy deliberations about the European Community and the European Union from 1990-1996. The primary emphasis is not on policy outcomes per se, but rather on how moral argumentation as a form of policy deliberation is created and sustained in political parties. LÄS MER

 3. 3. Technology development process and platform for efficient innovation - The perspective of a supplier in the aerospace industry

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Ulf Högman; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; technology development; process; platform;

  Sammanfattning : Technology and innovation has received substantial research attention from a multitude of perspectives during the last 40 years. Typically, technology development often has a fuzzy goal of building knowledge or demonstrating feasibility, is characterized by a high degree of initial uncertainty, and is in need of extensive experimentation. LÄS MER

 4. 4. Processes and Platforms Aligned with Technology Development - The Perspective of a Supplier in the Aerospace Industry

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Ulf Högman; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; technology development; platform; process;

  Sammanfattning : Technology development often has an unclear goal of building knowledge or demonstrating feasibility, is characterized by a high degree of initial uncertainty, and is in need of extensive experimentation. The purpose of this research has been to build knowledge concerning means which support companies in the pursuit of innovation and technology development. LÄS MER

 5. 5. The Moral Rubicon. A Study of the Principles of Sanctity of Life and Quality of Life in Bioethics

  Detta är en avhandling från Axel Carlberg, Sandgatan 8, 223 50 Lund, Sweden

  Författare :Axel Carlberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; secular ethics; bioethics; sanctity of life; quality of life; procedural ethics; utilitarianism; deontology; Peter Singer; Helga Kuhse; H.T. Engelhardt; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar frågan om vad man i Sverige brukar kalla "människovärde". Denna fråga belyses genom en analys av begreppen "livets helgd" och "livskvalitet" som i den anglo-saxiska debatten har kommit att symbolisera två helt olika sätt att tolka det mänskliga livet värde. LÄS MER