Sökning: "norge juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden norge juridik.

 1. 1. Virkninger av formuerettslig ugyldighet : særlig om restitusjonskrav og ugyldighetens tingsrettslige virkninger

  Författare :Marianne Mathilde Rødvei Aagaard; Hans Fredrik Marthinussen; Rune Sæbø; Mads Bryde Andersen; Norge Universitetet i Bergen; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ugyldighet; avtaler; Norge;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Påföljdsbestämningen i Sverige och straffutmålingen i Norge : med en studie av rättsfall från Högsta domstolen och Höyesterett

  Författare :Eva Stenborre; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; criminal proceedings; penal theories; sentencing; criminal law; criminal cases; straffrätt;

  Sammanfattning : The thesis is concerned with the penal theories. The general opinion is that it is neoclassicism that mainly motivates sentencing in Sweden but not in Norway. The penal theories concerning sentencing in Norway is supposed to be a combination of theories between general deterrence and special deterrence with elements of retribution. LÄS MER

 3. 3. Näringsdrivande stiftelser. En rättslig studie över ändamål, förmögenhet och förvaltning. Enterprise foundations. A legal study of purpose, property and administration

  Författare :Katarina Olsson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Foundation; Charity; Enterprise foundation; Commercial activity; Purpose; Property; Civilrätt; Civil law; Trust;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning restrictions in the possibility of having commercial activities organised within the legal status of a foundation. An enterprise foundation is a foundation that either carries out commercial activities in its own name or is the owner of shares in a commercial enterprise organised outside the foundation. LÄS MER

 4. 4. Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv

  Författare :Joakim Nergelius; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; constitution s ; Författningsrätt; Constitutional protection; higher law; judicial review; rights s ; democracy; limitation s .; Constitutional law;

  Sammanfattning : Constitutional Protection of Human Rights means something else than international protection, first and foremost since it is exercised at a national level. This protection may be excercised by courts or by special mechanisms of protection within the legislative process. LÄS MER

 5. 5. Barnet och rättsprocessen : rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård

  Författare :Titti Mattsson; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child; legal security; personal integrity; autonomy; statutory care; judicial process; gender; representation; children rights; the best interest of the child; care proceedings; right to be heard; social law; socialrätt;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the question of the child´s legal status in legal proceedings concerning its own person. Special problems that may arise in investigations concerning the situation of the child and in decisions on measures to be taken in the best interest of the child are also examined. LÄS MER