Sökning: "nonhuman materiality"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden nonhuman materiality.

 1. 1. Spectral Jade : Materiality, Conceptualisation, and Value in the Myanmar-China Jadeite Trade

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Henrik Möller; Lund University.; Lunds universitet.; [2019-11-18]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; jade; china; Yunnan; Ruili; Myanmar; Kachin; borderland; Ethnicity; trade; Craft; markets; guanxi; masculinity; Materiality; ontology; Conceptual; nonhuman; Holism; analogism; Taoism; Nationalism; authenticity; Spirituality; Value; morality; ethnography; narratives;

  Sammanfattning : Hosting a cultural history of 8.000 years in China, jade has seen a revival in China’s current era. Jadeite is the most expensive type of jade, and the vast majority of jadeite is mined in Myanmar’s Kachin State and sold in China.Spectral Jade is a study of trade, carving, and use of jadeite. LÄS MER

 2. 2. Barn, linjaler och andra aktörer : Posthumanistiska perspektiv på subjektskapande och materialitet i förskola/skola

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Karin Hultman; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjectivity; nonhuman materiality; posthumanism; actor-network theory; posthuman performativity; pedagogical practices; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines the interaction between nonhuman materiality and the construction of subjectivity in pedagogical practices. The starting point is that children are constantly engaged in significant relations, not only to other humans but also to nonhuman matter, and that nonhuman materiality such as pedagogical material, toys and furniture partake and play an important role in the construction of children’s subjectivities. LÄS MER

 3. 3. Ecologies of Practices and Thinking

  Detta är en avhandling från Göteborg : ArtMonitor

  Författare :Elke Marhöfer; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; new materialism; film; image; matter; nonhuman; more-than-human; other-than-human; not-so-human; ecology; agriculture; otherness; storytelling; enunciation; post-context; post-history; animism; colonialism; becoming with; seeing together; lines of flight; modes; animals; plants; things; territories; multiplicities; chaos; expressive continuum; rerational aesthetics; radical empiricism; Baruch Spinoza; Gilles Deleuze; Félix Guattari; Isabelle Stengers; Donna Haraway; Anna Lowenhaupt Tsing; Brian Massumi; Danièle Huillet; Jean Marie Straub;

  Sammanfattning : How does a new materialist film practice look? To approach this question the practice-led material driven research explores dynamic ecological relations and processes of thinking and practicing. It employs an animist methodology which allows it to relate to the nonhuman as an active participant, rather than a passive object of inquiry. LÄS MER

 4. 4. Communicating Care The Contradictions of HPV Vaccination Campaigns

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Lisa Lindén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HPV vaccination; health campaigns; public health; care; temporality; feelings; materiality; gender; sexuality; science and technology studies; feminist theory; digital media; social media; social sciences; public involvement; HPV-vaccination; hälsokampanjer; folkhälsoprojekt; omsorg; temporalitet; känslor; materialitet; genus; sexualitet; teknik- och vetenskapsstudier; feministisk teori; digitala medier; sociala medier; samhällsvetenskap; publik delaktighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker tre statligt finansierade kampanjer mot human papillomvirus (HPV) i Sverige. Författaren visar att kampanjerna innehåller och artikulerar olika former av omsorg som inte är begränsade till att endast uppmana människor att ”ta hand om sig själva” eller ”bry sig om andra”. LÄS MER

 5. 5. Materiella vändningar läsningar av Parland, Lispector, Berg och Byggmästar

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jenny Jarlsdotter Wikström; Maria Jönsson; Elisabeth Friis; Sven Anders Johansson; Amelie Björck; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The material turn; feminist new materialism; posthumanism; critical plant studies; ecocriticism; object-oriented ontology; queer ecocriticism; Henry Parland; Clarice Lispector; Aase Berg; Eva-Stina Byggmästar; Den materiella vändningen; Henry Parland; Clarice Lispector; Aase Berg; Eva-Stina Byggmästar; feministisk nymaterialism; posthumanism; kritiska växtstudier; ekokritik; objektorienterad ontologi; queer ekokritik; Literature; litteraturvetenskap; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to examine the analytical potential of  the ”material turn” within the field of literary studies. In particular, it explores how theoretical perspectives associated with the material turn may shed light on the work of four writers: Henry Parland (Finland, 1908–1930), Clarice Lispector (Brazil, 1920–1977), Aase Berg (Sweden, b. LÄS MER