Sökning: "non-stationary random processes"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden non-stationary random processes.

 1. 1. Ambiguity Domain Definitions and Covariance Function Estimation for Non-Stationary Random Processes in Discrete Time

  Författare :Johan Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The ambiguity domain plays a central role in estimating the time-varying spectrum of a non-stationary random process in continuous time, since multiplication in this domain is equivalent with estimating the covariance function of the random process using an intuitively appealing estimator. For processes in discrete time there exists a corresponding covariance function estimator. LÄS MER

 2. 2. Discrete Stochastic Time-Frequency Analysis and Cepstrum Estimation

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Johan Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ambiguity domain; time-frequency analysis; time-frequency representations; covariance function; non-stationary random processes; Speaker recognition; MFCC; cepstrum;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är ofta fördelaktigt att i olika sammanhang representera våra observationer av verkligheten med en följd av tal. Så skilda exempel som ljud, bilder, hjärnvågor, havsvattenvågor, jordbävningar och aktiekurser kan låta sig beskrivas av följder av tal. LÄS MER

 3. 3. Crossings and maxima in Gaussian fields and seas

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Eva Sjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; operations research; Statistics; random waves; extremes; generalised Rice s formula; level-crossings; Gaussian random fields; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med ett stokastiskt fält (random field) kan man matematiskt modellera en yta vars struktur och variationer i större eller mindre utsträckning kan beskrivas som slumpmässiga. Ett typexempel är havsytan. LÄS MER

 4. 4. Radio Channel Prediction Based on Parametric Modeling

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Ming Chen; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wireless communications; channel prediction; GLRT; CRLB; NLLS; polynomial phase signal; Kalman filter; NILS.; sinusoidal modeling; channel modeling; MIMO;

  Sammanfattning : Long range channel prediction is a crucial technology for future wireless communications. The prediction of Rayleigh fading channels is studied in the frame of parametric modeling in this thesis.Suggested by the Jakes model for Rayleigh fading channels,deterministic sinusoidal models were adopted for long rangechannel prediction in early works. LÄS MER

 5. 5. Stochastic modelling and analysis of early mouse development

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Sofia Tapani; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; correlation; CUSUM; mouse; non-stationarity; pronucleus; stochastic differential equation; time series; wavelet decomposition; yeast;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to model and describe dynamical events for biologicalcells using statistical and mathematical tools. The thesis includes five papersthat all relate to stochastic modelling of cells. LÄS MER