Sökning: "non-residential building"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden non-residential building.

 1. 1. Do lighting control and user interface design matter to occupant behaviour? The case of optimal lighting use in non-residential buildings

  Författare :Pimkamol Mattsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; characteristic; design; energy reduction; energy-saving behaviour; lighting control; light switch; lighting use; non-residential building; perception; user interface;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att reducera energianvändningen för belysning i byggnader är viktigt för att uppnå målet att minska koldioxidutsläppen. Ett sätt att nå målet är om vi kan förändra människors beteende vilket kan ge en stor energibesparing. LÄS MER

 2. 2. Lighting Control Systems to Save Energy in the non-Residential Sector : State-of-the-art, Field Studies, and Simulations

  Detta är en avhandling från Division of Energy and Building Design

  Författare :Niko Gentile; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10-27]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Indoor lighting; lighting control system; lighting control; energy sav; energy eff; user acceptan; degree of acceptance; human factor; occupancy strategy; presence strategy; absence strategy; daylight harvesting; daylight-linked; daylight; photoelectric dimming; photosensor; manual switch; functional illumination; standby;

  Sammanfattning : This thesis examines the energy-saving potential for lighting when using traditional indoor LCSs in non-residential buildings. In the study, an overarching theoretical framework is used that distinguishes between energy efficiency and energy saving, as well as between energy use for lighting and functional illumination. LÄS MER

 3. 3. Modelling Energy Conservation and CO2 Mitigation in the European Building Stock

  Detta är en avhandling från Division of Energy and Building Design

  Författare :Erika Mata Las Heras; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; cost assessment; bottom-up building modelling; techno-economical potentials; archetype building; energy conservation measures; European building stock;

  Sammanfattning : This thesis investigates energy conservation in building stocks with the aim of developing a methodology that can be applied to the national building stocks of the European Union (EU). For this purpose, a bottom-up building-stock model and a methodology for describing the building-stock have been established. LÄS MER

 4. 4. Communicating long-span timber structures with 3D computer visualization

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Henrik Janols; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : One of the reasons for the low amount of timber in construction is a general lack of knowledge about timber engineering and how timber can be used to its full advantage. In this thesis the focus is 3D computer visualisation (3D VIZ) of non-residential long-span timber structures, used for storage, industry and sports where 3D VIZ is defined as a process where a 3D-model is enhanced with environmental information e. LÄS MER