Sökning: "non-modern"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet non-modern.

 1. 1. Det autentiska Andra : Om etnografi, etik och existens

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Mikael Vallström; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; the Other; ethics; existence; ethnography; representation; Norrland; field; resistance; modern; non-modern; discourse; otherness; difference; authenticity; dialogic; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : The point of departure for the dissertation is the problem of representing other people and other cultures from a modern scientific and ethnographic standpoint. This concerns, above all, a problem based on a power relationship, on various forms of subordination and marginalization of the Other(s), who are contrasted with normality and a modern "us". LÄS MER

 2. 2. Images of Work and Love The Dynamics of Economy and Emotions on the Big Screen in Sweden and Mexico 1930–1955

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rosalía Guerrero Cantarell; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work; Romantic Love; Modernity; Emotional capital; Worthiness; Respectability; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis studies the intertwinement of economy and emotions within the context of modernity. By investigating how work and romantic love interact in fiction films from the period 1930 to 1955, I seek to shed light on how two cultural practices that might normally be assumed to belong to separate dimensions of life – the economic and the emotional – are actually closely connected to each other. LÄS MER

 3. 3. Bilder av småstaden - om estetisk värdering av en stadstyp; Images of the Small Town - on Aesthetic Evaluation of a Townscape

  Detta är en avhandling från Department of Architecture and Built Environment, Lund University

  Författare :Catharina Sternudd; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental health; Karlshamn; urban kvalitet; stadsmiljö; småstadsbebyggelse; estetisk värdering; småstad; stadsplanering; arkitektur; urban aesthetics; townscape; aesthetic evaluation; small town; Architecture; urban design; Miljömedicin; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting-point in the last years' growing interests in the small town as an architectural concept. Pre-industrial small towns are used as visual and structural models for very attractive new settlements in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Och de skall vara ett hjärta : konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt

  Detta är en avhandling från History of Science and Ideas

  Författare :Charlotte Christensen-Nugues; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of ideas; History of philosophy; Normandy; Cerisy; asceticism; individualism; sacrament; consensualism; canon law; Marriage; middle ages; Filosofins historia; idéhistoria; Medieval history; Medeltidens historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under 1100-talet utvecklades inom kanonisk rätt principen att makarnas samtycke är tillräckligt för att skapa ett giltigt äktenskap. Varken familj eller andra auktoriteter, inte ens kyrkliga, hade laglig bestämmanderätt över två personers giftermål. LÄS MER