Sökning: "non-governmental organization"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden non-governmental organization.

 1. 1. The non-governmental organization as a health promoting setting : examples from alcohol prevention projects conducted in the context of national support to NGOs

  Författare :Susanna Geidne; Bente Wold; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Formal Female Mentoring Relationship as Health Promotion

  Författare :Madelene Larsson; Therése Skoog; Camilla Pettersson; Charli Eriksson; Ann Öhman; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health Promotion; formal mentoring; intervention; young women; female mentors; motivation; organizational context; non-governmental organization; relational-cultural theory; seöf-determination theory; Public health; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : The transition from adolescence to adulthood can bring with it mental health problems, resulting in reduced mental well-being among young women and an increasing public health issue. Perceived mental health problems can be a major obstacle to personal development and opportunities for becoming established in society. LÄS MER

 3. 3. Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige - Antirasism i rörelse

  Författare :Jenny Malmsten; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Antiracism; Racism; Ethnicity; Discrimination; Everyday racism; Civil society; Non-Governmental Organization; NGO; Association-driven antiracism; Human Rights; Social Movement;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att genom det empiriska underlaget analysera antirasism som företeelse och utforska vad som är utmärkande för den form av antirasism som Antirasistiska filmdagar (ARF) och Arm i arm – 4:e initiativet (Arm i arm) representerar. ARF är en antirasistisk verksamhet som fokuserar på påverkansarbete och Arm i arm är en statlig satsning inom vilken 45 projekt erhållit medel för att bedriva antirasistiska verksamheter av olika slag. LÄS MER

 4. 4. Den föreningsdrivna antirasismen i Sverige : antirasism i rörelse

  Författare :Jenny Malmsten; Aleksandra Ålund; Björn Fryklund; Charles Westin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Antiracism; racism; ethnicity; discrimination; everyday racism; civil society; Non Govermental Organization NGO ; social movement; association driven antiracism; human rights; Antirasism; rasism; etnicitet; diskriminering; vardagsrasism; civilsamhället; Non-Governmental Organization NGO ; den ideella sektorn; sociala rörelser; föreningsdriven antirasism och mänskliga rättigheter; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the concept of antiracism and explore what characterizes the kind of antiracism that the empirical examples presented in this study represent. The empirical examples are instances of what I call antiracist actors. LÄS MER

 5. 5. Explaining Civil Society Core Activism in Post-Soviet Latvia

  Författare :Tove Lindén; Anders Uhlin; Jonas Tallberg; Lars Johannsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civil society activism; post-Soviet Latvia; NGO activism; women; Latvian citizenship; high education; empathy; civic literacy; role model s ; positive support; organizational competence; organizational leadership experience; Political science; Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : Civil society activism in traditional non-governmental organizations (NGOs) is seen as one of the cornerstones of a vibrant participatory liberal democracy in most Western democratic states. Whereas this issue has been explored from a variety of perspectives in a Western context, only limited research has been carried out in a post-Soviet context. LÄS MER