Sökning: "nitric-oxide synthase"

Visar resultat 1 - 5 av 187 avhandlingar innehållade orden nitric-oxide synthase.

 1. 1. Nitric oxide in experimental sepsis

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Peter Dahm; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; Nitric oxide; Sepsis; NO inhalation; Endotoxin; Acute lung injury; ARDS; Nitric oxide synthase; L-NMMA; L-NAME; Anestesiologi; Anaesthesiology; Pigs; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Septisk shock (shock utlöst av blodförgiftning) är en potentiellt dödlig komplikation till infektion med bakterier eller andra mikroorganismer. Inte bara de infekterande organismerna i sig, men också de inflammatoriska system och signalsubstanser som aktiveras, orsaker ett generaliserat inflammatoriskt tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Inducible nitric oxide synthase in experimental urinary tract infection

  Detta är en avhandling från Mirjana Poljakovic, Dept of Clinical Pharmacology, Lund University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Mirjana Poljakovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urology; host defense; cell viability; nitrate; lipopolysaccaride; cytokines; sphingomyelinase; mitogen activator protein kinase; nitric oxide; nitrotyrosine; E. coli; cyclooxygenase; urinary tract infection; prostaglandins; urothelium; bladder; kidney; NADPH diaphorase histochemistry; nitric oxide synthase; vävnadskultur; histokemi; cytokemi; Histologi; tissue culture; histochemistry; cytochemistry; Histology; nefrologi; Urologi; nephrology; Infections; Infektioner;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Urinvägsinfektion är en av de vanligaste förekommande bakteriella infektioner hos människa och vid 30 års ålder har var femte kvinna någon gång varit drabbad. 80% av alla urinvägsinfektioner orsakas av bakterien Escherichia coli (E. coli). Urinväginfektion kan ge sig till känna i två former. LÄS MER

 3. 3. Nitric oxide production by the intestinal mucosa during hypoperfusion

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Johan Snygg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nitric oxide; nitric oxide synthase; intestinal epithelium; hemorrhagic shock; cardiac tamponade; septic shock; lower body negative pressure; splanchnic circulation; substrate; laser Doppler;

  Sammanfattning : The present thesis is based on the concept that gastrointestinal blood hypoperfusion is a common phenomenon associated with critical illness. Furthermore, the development of the multiple organ dysfunction syndrome (MODS) is proposed to be initiated by gastrointestinal mucosal barrier dysfunction, allowing intestinal luminal contents to penetrate into the tissue and activate a systemic inflammatory response. LÄS MER

 4. 4. The Nitric Oxide and Renin-angiotensin II Systems in the Human Esophagus

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Anna Casselbrant; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acid; nitric oxide; nitric oxide synthase; salivary secretion; renin-angiotensin; At1 receptor; AT2 receptor; mucosa; smooth muscle; contractility; peristaltic; high-pressure zone;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Regulation of inducible nitric oxide synthase - Consequences in experimental models of bladder disease

  Detta är en avhandling från Rebecka Johansson, Department of Clinical and Experimental Pharmacology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Rebecka Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacy; toxicology; Farmakologi; smooth muscle-myosin heavy chain; Pharmacological sciences; pharmacognosy; farmakognosi; farmaci; actin; BDNF; Rho; aminoguanidine; TNF-alpha; IL-1beta; hypertrophy; differentiation; smooth muscle; bladder; nitric oxide; inducible nitric oxide synthase; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kväveoxid (NO) är en viktig fysiologisk och patologisk mediator och dess relaxerande effekt på blodkärl upptäcktes i slutet av 1980-talet. Idag vet man att NO ingår i flera olika fysiologiska funktioner såsom blodtrycksreglering, nervcellssignalering och immunförsvar. LÄS MER