Sökning: "niedomysl"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet niedomysl.

  1. 1. Migration and Place Attractiveness

    Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Thomas Niedomysl; Uppsala universitet.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Interregional Migration; Place Attractiveness; Sweden; Tourism; Marketing; Promotion; Life-course; Age; Survey Research; Residential Preferences; Kulturgeografi;

    Sammanfattning : Abstract in Undetermined Not available.... LÄS MER