Sökning: "new product development"

Visar resultat 1 - 5 av 648 avhandlingar innehållade orden new product development.

 1. 1. Managing Collaborative Product Development A Model for Identifying Key Factors in Product Development Projects

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Sofi Elfving; Mälardalens högskola.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Collaborative product development; Integrated product development; Concurrent engineering; Product development; Product design; Collaboration; Integration; Communication; Key factors; Decision-making; Knowledge transfer; Experience reuse; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Innovation och design;

  Sammanfattning : The increasing complexity of products and systems today has forced new processes, methods, and tools for managing the development of products. It has also forced the development of complex organisations and diverse relationships among functions and peoples within product development organisations. This implies a need for integrated processes. LÄS MER

 2. 2. Elusive intangibles : Exploring the experience of authenticity in product development

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Per Kristav; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-08-23]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Produkt och and varumärkesupplevelse; produkt och varumärkesvärde; produkt och varumärkesautenticitet; produkt och varumärkesbetydelse; abstrakta produktegenskaper.; Product experience; Brand experience; Product value; Brand value; Product Authenticity; Brand authenticity; Product meaning; Brand meaning; Product intangibles;

  Sammanfattning : När konsumenter köper en produkt så har de förväntningar på vad produkten kommer att kunna leverera. Rationella argument försöker försäkra sig om att produktens tekniska egenskaper kommer att bli till belåtenhet. Men det är ändå ofta känslan som får sista ordet. LÄS MER

 3. 3. Remote assessment of intangible product experiences: A means to assist product development

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Per Kristav; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Remote product assessment; visual product characteristics; assessing customers’ product experiences; web-based survey; industrial design;

  Sammanfattning : There is a need from industry to better understand how customers perceive products. To develop products without understanding subjective perceptions and experiences is to risk that products with low customer value are devel-oped. As a consequence product target groups may be missed and intended market success may not occur. LÄS MER

 4. 4. Functional product development an explorative view

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Åsa Ericson; Luleå tekniska universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Funktionella produkter; Functional Product Development; Computer Aided Design; Datorstödd maskinkonstruktion;

  Sammanfattning : Embodied in the concept of functional products is a shift in view for manufacturing companies as providers of physical artefacts to service providers. Furthermore, differentiation by offering added value, increased commitment towards customers, life-cycle commitment for the physical artefact and close collaboration between manufacturing companies are characteristics of the concept of functional products. LÄS MER

 5. 5. Perpetual product development a study of small technology-driven firms

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Bodin; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Perpetual product development; technology; aircraft industry; small firms; inventor; key actors; resources;

  Sammanfattning : This dissertation focuses the attention toward inventors and key actors involved in product development projects. The study focuses on how a new product development process is carried out operationally and strategically in small, technology-driven firms. LÄS MER