Sökning: "neurotrophin"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade ordet neurotrophin.

 1. 1. Effects of Inflammatory Mediators on Pulmonary Airways

  Detta är en avhandling från Medicinska fakulteten, Lunds universitet

  Författare :Ofir Bachar; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; electric ?eld stimulation; bradykinin; airway; tumor necrosis factor a; Respiratory system; nitric oxide; Andningsorganen; Toll-like receptor; prostaglandin E2; neurotrophin; allergy;

  Sammanfattning : Chronic inflammation is together with excessive contraction of the airways key features of asthma. The aims of the thesis were to analyze the effect of inflammatory mediators on airway smooth muscle, using an in vitro model of cultured murine airways. LÄS MER

 2. 2. PACAP in adult sensory neurons - implications in injury and pain

  Detta är en avhandling från Helen Jongsma Wallin, Physiological Sciences, BMC F10, 221 84 Lund, Sweden

  Författare :Helen Jongsma Wallin; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; peripheral nerve injury; PAC1; PACAP; neurotrophin; neuropeptide; inflammatory pain; inflammation; gracile nuclei; DRG; formalin test; neurofysiologi; neuropsykologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; trk;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling undersöktes förekomsten och regleringen av neuropeptiden PACAP (pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide) i det sensoriska nervsystemet hos råtta och mus och hur de normala nivåerna av PACAP ändrades vid olika betingelser som t.ex. nervavskärning och lokal inflammation. LÄS MER

 3. 3. PACAP and orphanin FQ/nociceptin -Distribution, importance and regulation in sensory neurons and spinal cord

  Detta är en avhandling från Lina Pettersson, Physiological Sciences, Neuroendocrine Cell Biology, BMC F10, 221 84 Lund, Sweden

  Författare :Lina Pettersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; neuropsychology; Neurology; trk; spinal cord; sensory neuron; rat; PAC1; PACAP; ORL1; OFQ N; neurotrophin; neuropeptide; nerve transection; nerve compression; inflammatory pain; BDNF; DRG;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Information om vår omvärld förmedlas med hjälp av elektriska och kemiska signaler i kroppens olika nervbanor till hjärnan där vi tolkar signalerna. Dessa s.k. LÄS MER

 4. 4. Brain neurotrophin levels and mouse behavior : relationship to environmental influences

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Occupational Therapy and Elderly Care Research (NEUROTEC)

  Författare :Shun-Wei Zhu; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Environmental Enrichment; Intermittent Individual Housing; Physical Exercise; Anxiety; NGF; BDNF; Dorsal Hippocampus; Ventral Hippocampus;

  Sammanfattning : All normal functions over the lifetime of an animal are based on a dynamic balance of at least three fundamental elements: brain, environment and behaviour. This thesis investigated different aspects of these three elements and revealed novel interactions of brain neurotrophins, environmental influences and emotional behaviour in mice. LÄS MER

 5. 5. Role of Endogenous BDNF and NT3 for Synaptic Transmission and Plasticity in the Dentate gyrus

  Detta är en avhandling från Section for Restorative Neurology, BMC A11, SE-221 84 Lund, Sweden

  Författare :Klara Olofsdotter; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hippocampus; dentate gyrus; GABA; glutamate; synaptic transmission; synaptic plasticity; Brain-derived neurotrophic factor; neurotrophin 3; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; electrophysiology; neurofysiologi; neuropsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tillväxtfaktorer påverkar signaler mellan celler i hjärnan Människors hjärnor innehåller flera miljarder hjärnceller, vilka är förutsättningen för vårt beteende, våra känslor och våra tankar. Hjärncellerna bildar kontakter, synapser, med varandra. LÄS MER