Sökning: "neuropeptide Y receptor"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden neuropeptide Y receptor.

 1. 1. Neuropeptide Y Receptors in Human, Guinea pig and Chicken Cloning, in vitro Pharmacology and in situ Hybridization

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sara Holmberg; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; G-protein coupled receptor; neuropeptide Y; neuropeptide Y receptor; ortholog; chicken; guinea pig; mutagenesis; receptor computer modeling; mRNA in situ hybridization; Neurovetenskap; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; medicinsk farmakologi; Medical Pharmacology;

  Sammanfattning : Neuropeptide Y (NPY) is known to influence a vast number of physiological and behavioral processes such as vasoconstriction, circadian rhythms, feeding, anxiety and memory. Peptides of the NPY family bind to five different cloned G-protein coupled receptor subtypes (Y1, 2, 4-6). LÄS MER

 2. 2. Molecular Evolution of Neuropeptide Y Receptors in Vertebrates

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erik Salaneck; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurosciences; Neuropeptide Y; Receptor; Evolution; Neurovetenskap; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Neurology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Neurologi; Neurology; neurologi;

  Sammanfattning : The three evolutionarily related peptides neuropeptide Y (NPY), peptide YY (PYY) and pancreatic polypeptide (PP) are ligands to at least five G-protein coupled receptors in mammals, which are denoted by numbers. NPY has many physiological effects including stimulation of appetite and regulation of circadian rhythm and blood pressure. LÄS MER

 3. 3. Functional Studies of the Neuropeptide Y System Receptor-Ligand Interaction and Regulation of Food Intake

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Helena Åkerberg; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neuropeptide Y; G-protein coupled receptor GPCR ; site-directed mutagenesis; pancreatic polypeptide; food intake; dog; MEDICINE Physiology and pharmacology Pharmacological research Pharmacology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Farmakologisk forskning Farmakologi;

  Sammanfattning : The members of the mammalian neuropeptide Y family, i.e. the peptides neuropeptide Y (NPY), peptide YY (PYY) and pancreatic polypeptide (PP), are all involved in regulation of food intake. In human and most other mammals they act via receptors Y1, Y2, Y4 and Y5. LÄS MER

 4. 4. Galanin and neuropeptide Y analogs : receptor-ligand interactions and pharmacology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Ulrika Kahl; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Chemistry Neurochemistry; MEDICIN Kemi Neurokemi; Neurochemistry and Neurotoxicology; neurokemi och neurotoxikologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Neuropeptide Y - aspects of vasomotorresponses and receptor characterization

  Detta är en avhandling från Medicinska Institutionen Lunds Universitets sjukhus 22185 Lund

  Författare :Torun Nilsson-Bergdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vasoconstriction; RT-PCR; receptor characterization; potentiation; NPY Y1 receptor; NPY; mitogenesis; hypertension; human arteries; forearm blood flow; cell culture; antisense oligodeoxynucleotides; BIBP3226; vasodilatation.; Physiology; Fysiologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Autonoma nervsystemet är den delen av nervsystemet som vi inte kan styra viljemässigt och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser som andning, matsmältning, ämnesomsättning och blodcirkulation. Autonoma nervsystemet förser praktiskt taget alla inre organ med nerver. LÄS MER