Sökning: "neonatal diagnostics"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden neonatal diagnostics.

 1. 1. Point of care microfluidic tool development for resource limited settings

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Indradumna Banerjee; KTH.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Blood; control; cell separation; centrifugal microfluidics; diagnostics; elasto-inertial; hematocrit level; microfluidics; neonatal diagnostics; nucleic acid quantification; point of care; particle focusing; resource limited settings.; Biotechnology; Bioteknologi;

  Sammanfattning : The development of point of care diagnostics using recent advances in microfluidics have the potential to transform health care in several ways, especially in resource limited settings with limited access to advanced health care infrastructure. However, translating a point of care device to reality is often a challenging task because of the complexities involved in integrating a number of diverse engineering concepts into an easy to use, accurate and portable device. LÄS MER

 2. 2. Spinal Cord Processing of Sensory Information: Spatial Organization and Adaptive Mechanisms

  Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

  Författare :Anders Levinsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; transplantatioin; pain; sensorimotor; plasticity; reflex; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nervsignaler som förmedlar känsel från huden och kommandon till kroppsmuskulaturen passerar genom ryggmärgen eller dess motsvarighet i hjärnstammen. Kunskap om hur ryggmärgens nervkretsar är uppbyggda och hur de bearbetar nervsignaler är därför av fundamental betydelse för att kunna förstå och behandla exempelvis smärta och ryggmärgskador. LÄS MER

 3. 3. Congenital heart block : a study of diagnostics, pathogenesis, prognosis and treatment

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Women's and Children's Health

  Författare :Håkan Eliasson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Congenital heart block (CHB) is a rare condition with considerable mortality. In most patients the disease is associated with fetal exposure to maternal SSA-Ro and/or SSB-La autoantibodies (AB) and develops in fetal life. Accuracy in fetal diagnostics is important to distinguish benign from life threatening conditions. LÄS MER

 4. 4. Patent ductus arteriosus in extremely preterm infants : characteristics, risk factors and treatment decisions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Women's and Children's Health

  Författare :Anna Gudmundsdottir; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Survival rates in infants born extremely preterm, before 28 weeks of gestation, are increasing and the focus has shifted towards decreasing morbidites after extremely preterm birth and promoting life-long health for the survivors.1-3Approximately 50-60% of extremely preterm infants have the past decade been treated for patent ductus arteriosus (PDA) to induce ductal closure. LÄS MER

 5. 5. Pathobiology of African relapsing fever Borrelia

  Detta är en avhandling från Umeå : Molekylärbiologi (Medicinska fakulteten)

  Författare :Christer Larsson; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; borrelia; persistence; meningitis; pregnancy; latency; immune privileged sites; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Microbiology Medical microbiology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Mikrobiologi Medicinsk mikrobiologi;

  Sammanfattning : Relapsing fever (RF) is a disease caused by tick- or louse-transmitted bacteria of the genus Borrelia. It occurs worldwide but is most common in Africa where it is one of the most prevalent bacterial diseases. The main manifestation is a recurring fever which coincides with massive numbers of bacteria in the blood. LÄS MER