Sökning: "neolitikum"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet neolitikum.

 1. 1. Fångstsamhälle i handelssystem : Åsele lappmark neolitikum - bronsålder

  Författare :Lars Göran Spång; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : This thesis is an attempt to explain economic and cultural changes during the Neolithic and Bronze Agefocusing on Asele Lappmark in Northern Sweden. The transitions are apparent in changing lithic technology,settlement structure traditions, land-uje patterning and the introduction of metallurgy. LÄS MER

 2. 2. Landskap – visuella och rumsliga relationer i Falbygdens neolitikum

  Författare :Tony Axelsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Passage graves; Falbygden; Megalithic tombs; Visuality; GIS; Neolithic; Society; Landscape;

  Sammanfattning : .... LÄS MER