Sökning: "neighbourhood"

Visar resultat 1 - 5 av 154 avhandlingar innehållade ordet neighbourhood.

 1. 1. A sustainable neighbourhood : a place and its people, its services and exchange with nature

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Örjan Svane; KTH.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; neighbourhood; sustainability; housing; management; residents; services; grannskap; uthållig utveckling; bostäder; förvaltning; boende; tjänster; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : I denna avhandling presenteras en teori, som syftar till att främja utvecklingen av miljöarbete i bostadsförvaltning. Ett litet grannskap, dess tjänster till de boende och dess utbyte med naturen studeras. LÄS MER

 2. 2. Phantom of the Neighbourhood : Longitudinal Studies on Area-based Conditions and Individual Outcomes

  Detta är en avhandling från Swedish Institute for Social Research

  Författare :Lars Brännström; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Neighbourhood effects; Contextual effects; Residential segregation; Sweden; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation consists of three self-contained but interrelated empirical studies focusing on theoretical, empirical and political questions in the multidisciplinary field of neighbourhood effect research. Along with a comprehensive introductory essay, each study addresses questions concerning the potential influence of neighbourhood characteristics on individual social and economic outcomes at different life stages. LÄS MER

 3. 3. Neighbourhood Politics in Transition Residents’ Associations and Local Government in Post-Apartheid Cape Town

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sara Monaco; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Political science; post-apartheid civil society–state relations; the dilemma of pluralist democracy; neighbourhood politics; social movements; residents’ associations; political opportunity structures; framing processes; South Africa; Cape Town; Hout Bay; Imizamo Yethu; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study focuses on the changing practices of South African residents’ associations and their relationship with political parties and local government from 1990 to 2006, with the aim to examine how associations in Cape Town respond when they are confronted with a new democratic institutional and political context.Two empirical questions guide the analysis: How do residents’ associations perceive that the changing political context has affected them in their attempts to influence agenda-setting and decision-making? And how can we understand the process in which they decide to act, or not act, in response to important changes in their political environment?Drawing on social movement theory, most importantly the notions of political opportunity structures and framing processes, an analysis is made of the most significant changes in Cape Town’s post-apartheid institutional and political context. LÄS MER

 4. 4. "Där man bor tycker man det är bra" Barns geografier i en segregerad stadsmiljö

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Danielle van der Burgt; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; children; neighbourhood; daily lives; social networks; time use; activities; residential segregation; neighbourhood effects; stigmatization; Sweden; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Because of the socioeconomic and ethnic segregation in many Swedish towns, residents with different social backgrounds are often living in separate neighbourhoods. This thesis focuses on children aged between 11 and 14 and explores the spatial extent of their social networks, their spatial mobility and spatial representations. LÄS MER

 5. 5. Public health, neighbourhood development and participation research and practice in four Swedish partnership cities

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Karin Fröding; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neighbourhood development; citizen participation; municipality; partnership; community-academic partnership; CBPR; public health; health promotion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på utbildning, socioekonomisk status, etnicitet, ålder och kön och det har konsekvenser för människors livslängd, livskvalitet och hälsa. Ojämlikheter i hälsa blir särskilt tydliga när man jämför olika geografiska områden, där vissa områden har hög koncentration av fattiga och socialt utslagna människor med dålig hälsa, arbetslöshet och låg utbildning. LÄS MER