Sökning: "naturvetenskapliga laborationer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden naturvetenskapliga laborationer.

 1. 1. Lab work in science education : Instruction, inscription, and the practical achievement of understanding

  Författare :Oskar Lindwall; Berner Lindström; Tim Koschmann; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lab work; science education; educational technology; classroom interaction; ethnomethodology; naturvetenskapliga laborationer; IT i utbildning; klassrumsstudier; etnometodologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Taking an analytical perspective founded on ethnomethodology and conversation analysis, the four studies presented in this thesis provide detailed analyses of video recorded lab work in mechanics at secondary and university level. The investigated activities all build on educational design afforded by a technology called probeware. LÄS MER

 2. 2. Social Class in Science Class

  Författare :Anna Jobér; Malmö högskola; []
  Nyckelord :social class; science classroom; students; teacher; laboratory work; group work; dialogues; Bourdieu; Bernstein; hidden negotiations; colliding codes; social discourse; processes; social klass; naturvetenskapliga klassrummet; elever; lärare; laborationer; grupparbete; kommunikation; Bourdieu; Bernstein; dolda förhandlingar; kolliderande koder; social diskurser och social processer;

  Sammanfattning : One of the most important aims of schooling is to give all children an equal education. Despite this, social differences continue to be reproduced in school. LÄS MER

 3. 3. När läroplan och tradition möts : Om lärarfortbildning och undersökande aktiviteters syfte inom den laborativa NO-undervisningen i grundskolans senare del

  Författare :Torodd Lunde; Shu-Nu Chang Rundgren; Michal Drechsler; Erik Knain; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inquiry-based science teaching; laboratory work; teaching tradition; lower secondary; teacher professional development; undersökande arbetssätt; lärarfortbildning; undervisning; natururorienterande ämnen; laborationer; grundskolans senare del; läroplan; undervisningstradition; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The Swedish curricula for compulsory school science emphasize laboratory inquiry-based science teaching (IBST) to develop pupils’ critical thinking. In contrast, several studies indicate that teachers within the Swedish teaching tradition almost solely emphasize laboratory work as a way to gain students understanding of traditional science content. LÄS MER

 4. 4. Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet

  Författare :Anna-Karin Westman; Karl-Göran Karlsson; Madelen Bodin; Staffan Selander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; interactions; communication; meaning making; peer discussion; scientific ideas; social semiotics; organizational levels; naturvetenskapernas didaktik; kvalitativa studier; biologi; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Bakgrund Syftet med denna avhandling är att få veta mer om hur elever skapar mening i mötet med innehållet i skolans naturvetenskap. De resultat som presenteras i avhandlingen är resultat som visar hur eleverna uttrycker sig under utvalda interaktioner från naturvetenskaplig undervisning. LÄS MER

 5. 5. Laborativt arbete i grundskolans senare år : lärares mål och hur de implementeras

  Författare :Per Högström; Christina Ottander; Sylvia Benckert; Andreas Redfors; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Case studies; Laboratory manuals; Lab work; Nature of science; Science education; Science classroom; Scientific Inquiry; Secondary school; Teachers; Fallstudier; Grundskolans senare år; Laborativt arbete; Lärare; Naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; Undersökande arbete; Case studies; Laboratory manuals; Lab work; Nature of science; Science education; Science classroom; Scientific Inquiry; Secondary school; Teachers.; Fallstudier; Grundskolans senare år; Laborativt arbete; Lärare; Naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; Undersökande arbete.; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Laboratory work is considered important for student achievements in science education. This thesis will contribute with increased knowledge about lab work in science education in Swedish secondary school. LÄS MER