Sökning: "naturvetenskap kemi organisk kemi organisk syntes"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden naturvetenskap kemi organisk kemi organisk syntes.

 1. 1. Design, Synthesis and Properties of Organic Sensitizers for Dye Sensitized Solar Cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Karl Martin Karlsson; KTH.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Acceptor; chromophore; donor; dye; sensitized; energy level; HOMO LUMO; linker; phenoxazine; sensitizer; solar cell; triphenylamine; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Organic synthesis; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Organisk syntes;

  Sammanfattning : This thesis gives a detailed description of the design and synthesis of new organic sensitizers for Dye sensitized Solar Cells (DSCs). It is divided in 7 chapters, where the first gives an introduction to the field of DSCs and the synthesis of organic sensitizers. LÄS MER

 2. 2. Pilicides and Curlicides Design, synthesis, and evaluation of novel antibacterial agents targeting bacterial virulence

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Kemiska Institutionen

  Författare :Erik Chorell; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pilicide; curlicide; anti-virulence; chaperone usher pathway; antibacterial; pili; curli; Escherichia coli; biofilm inhibitor; 2-pyridone; peptidomimetic; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Bioorganic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Bioorganisk kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Pharmaceutical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Läkemedelskemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Organic synthesis; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Organisk syntes; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Infectious diseases; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Infektionssjukdomar; Biorganic Chemistry; bioorganisk kemi; Infectious Diseases; infektionssjukdomar; läkemedelskemi; läkemedelskemi; organisk kemi; Organic Chemistry;

  Sammanfattning : New strategies are needed to counter the growing problem of bacterial resistance to antibiotics. One such strategy is to design compounds that target bacterial virulence, which could work separately or in concert with conventional bacteriostatic or bactericidal antibiotics. LÄS MER

 3. 3. Synthesis of Polyhydroxylated Surfactants Comparison of Surfactant Stereoisomers and Investigation of Haemolytic Activity

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Kristina Neimert-Andersson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polyhydroxy surfactants; Sugar surfactants; Dihydroxylation; Metathesis; Langmuir monolayers; Chiral discrimination; Haemolysis; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen har vi studerat hur man kan göra nya tensider. En tensid är en speciell molekyl som har förmågan att lösa sig i både vatten och olja.Man kan göra följande experiment hemma: Fyll en glasburk till hälften med vatten och tillsätt en droppe matolja. LÄS MER

 4. 4. Development of New Methodology in Organic Synthesis: Lewis Acid-Mediated Rearrangements of Ammonium Ylides and Addition of 1, 3-bis(silyl) propenes to Aldehydes

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Pavel Tuzina; KTH.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; asymmetric; amino acid; ammonium ylide; Lewis acid; microwave irradiation; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Organic synthesis; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Organisk syntes;

  Sammanfattning : This thesis deals with the development of new methodologies in organicsynthesis. The main focus is on the development of Lewis acid-mediated [1,2]-rearrangements of ammonium ylides and the novel addition of 1,3-bis(silyl)propenes to carbonyl compounds. LÄS MER

 5. 5. Development of organocatalytic asymmetric transformations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för organisk kemi

  Författare :Ismail Ibrahem; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Asymmetric Catalysis; α-amino acids; Aldehydes; Ketones; α-Aminomethylation; Aziridination; Hydrophosphination; Diarylprolinol; Proline derivatives; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Organic synthesis; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Organisk syntes; Organic Chemistry; organisk kemi;

  Sammanfattning : The ability of amino acids and amino acid derivatives to mediate various organocatalytic asymmetric transformations has been investigated and applied in the development of various reactions. This work describes the development of a direct catalytic asymmetric α-aminomethylation of ketones and aldehydes, a catalytic asymmetric aziridination, hydrophosphination and amination of α,β-unsaturated aldehydes. LÄS MER