Sökning: "naturvetenskap grundskola"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden naturvetenskap grundskola.

 1. 1. Naturens kanon : formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007

  Författare :Magnus Hultén; Ingrid Carlgren; Svein Sjøberg; Pedagogiska institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compulsory school; Science education; Curriculum history; Textbook; Primary; Secondary; Ideology; naturkunskap; naturkunnighet; naturorientering; naturvetenskap; folkskola; grundskola; lärmedel; läroböcker; lärobok; läroplansteori; läroplanshistoria; innehåll; ideologi; utbildning; fysik; kemi; biologi;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the science curriculum in Swedish compulsory school 1842–2007. National curricula, textbooks, textbook adverts, and handbooks are analysed. These all have a strong position in defining the school curricula and their contents, methods and aims, and can therefore be called canonic texts. LÄS MER

 2. 2. Nature's Canon : The Formation and Change of the Science Curriculum in Swedish Compulsory School 1842–2007

  Författare :Magnus Hultén; Ingrid Carlgren; Svein Sjøberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compulsory school; Science education; Curriculum history; Textbook; Primary; Secondary; Ideology; naturkunskap; naturkunnighet; naturorientering; naturvetenskap; folkskola; grundskola; lärmedel; läroböcker; lärobok; läroplansteori; läroplanshistoria; innehåll; ideologi; utbildning; fysik; kemi; biologi; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the science curriculum in Swedish compulsory school 1842–2007. National curricula, textbooks, textbook adverts, and handbooks are analysed. These all have a strong position in defining the school curricula and their contents, methods and aims, and can therefore be called canonic texts. LÄS MER

 3. 3. Everything has its processes, one could say - A longitudinal study following students’ ideas about transformations of matter from age 7 to 16

  Författare :Lena Löfgren; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; longitudinal study; primary education; secondary education; science learning; transformations of matter; the particulate nature of matter; longitudinell studie; grundskola; lärande i naturvetenskap; materietransformationer; materiens partikelnatur; transformations of matter;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om elevers lärande och meningsskapande i naturvetenskap. Det teoretiska ramverket bygger på Human Constructivism. Detta perspektiv framhåller det unika samspel som äger rum mellan tankar, känslor och handlingar då människor skapar mening. Perspektivet betonar också språkets viktiga roll i lärandeprocesser. LÄS MER

 4. 4. Laborativt arbete i grundskolans senare år : lärares mål och hur de implementeras

  Författare :Per Högström; Christina Ottander; Sylvia Benckert; Andreas Redfors; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Case studies; Laboratory manuals; Lab work; Nature of science; Science education; Science classroom; Scientific Inquiry; Secondary school; Teachers; Fallstudier; Grundskolans senare år; Laborativt arbete; Lärare; Naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; Undersökande arbete; Case studies; Laboratory manuals; Lab work; Nature of science; Science education; Science classroom; Scientific Inquiry; Secondary school; Teachers.; Fallstudier; Grundskolans senare år; Laborativt arbete; Lärare; Naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; Undersökande arbete.; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Laboratory work is considered important for student achievements in science education. This thesis will contribute with increased knowledge about lab work in science education in Swedish secondary school. LÄS MER