Sökning: "naturafullgörelse"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet naturafullgörelse.

  1. 1. Logistikavtalet : Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

    Författare :Jakob Heidbrink; Göran Millqvist; Hannu Honka; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; logistik; transportorganisation; naturafullgörelse; avtalstyper; komparativ rätt; blandat avtal; avtalsrätt; kontraktsrätt; allmän kontraktsrätt; transporträtt; kontraktsbrottspåföljder; skadestånd; prisavdrag; hävning; Private law; Civilrätt; Contract law; Transporträtt; Logistik;

    Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fastställa huruvida logistikavtalet ekonomiskt och juridiskt kan ses som en avtalstyp som följer för avtalstypen enhetliga regler. Utgångspunkten utgörs härvid av en analys av den transporträttsliga marknaden. LÄS MER