Sökning: "narrative identity"

Visar resultat 16 - 20 av 191 avhandlingar innehållade orden narrative identity.

 1. 16. Gestaltningar av offererfarenheter: samtal med unga män som utsatts för brott

  Detta är en avhandling från Lund University, Dept. of Sociology, P.O. Box 114 SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Veronika Burcar Alm; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; young men; violence; victim status; victimhood; vagueness; support; speech as action; robbery; rhetoric; pronoun; positioning; police; play down; narrative; masculinity; judiciary; identity; humour; crime victim; conversation; constructionism; competence; assault; actor; ambivalence; Criminology; Kriminologi; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : In this dissertation, young men's experiences of being victims of crime are analysed. Several kinds of material are considered in this study, but the primary data consist of informal, tape-recorded interviews with ten young men (17 to 21 year's old) who had been assaulted or mugged. LÄS MER

 2. 17. Narratives and Bilateral Relations Rethinking the "History Issue" in Sino-Japanese Relations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Karl Gustafsson; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bilateral relations; Sino-Japanese relations; China; Japan; “history issue”; narrative; identity; Critical Discourse Analysis; Bilaterala relationer; sino-japanska relationer; Japan; Kina; narrativ; identitet; kritisk diskursanalys; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The overarching aim of the thesis is to present a framework that makes possible an understanding of bilateral relations that challenges mainstream International Relations (IR) approaches through a study of the “history issue” in Sino-Japanese relations. A secondary aim is to provide an alternative understanding of this issue. LÄS MER

 3. 18. Fragile identities, patched-up worlds Dementia and meaning-making in social interaction

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Linda Örulv; Lars-Christer Hydén; Nina Nikku; Staffan Josephsson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alzheimer’s disease; communication; confabulation; context; continuity; dignity; disorientation; ethnographic methods; ethnography; identity; life history; life story; meaning; microethics; narrative; progressive dementia diseases; sense-making; social interaction; storytelling; vascular dementia; Alzheimers sjukdom; berättande; desorientering; etnografiska metoder; identitet; kommunikation; konfabulering; kontext; kontinuitet; livsberättelse; mening; mikroetik; narrativ; progressiva demenssjukdomar; samspel; social interaktion; vaskulärdemens; värdighet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor;

  Sammanfattning : Denna avhandling fokuserar på det meningsskapande och begripliggörande som fortgår vid tilltagande demenssjukdom, i det sociala samspelet, och de utmaningar för demens-omsorgen som detta innebär. Studien är aktörsorienterad och adresserar frågan om hur personer med åldersrelaterade progressiva demenssjukdomar i den vardagliga kommuni-kationen söker förstå sina situationer, omgivningen och sina liv – alltsammans inom ra-men för det dagliga samspelet på ett demensboende. LÄS MER

 4. 19. Me-ness and we-ness in a modified everyday life close to death at home

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Ida Carlander (Goliath); Ida Carlander; Ersta Sköndal högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; life-threatening illness; everyday life; home; identity; self-image; dying; death; family; transition; narrative; interpretive description; secondary analysis;

  Sammanfattning : The overarching aim of this thesis was to describe how family members experienced everyday life with life-threatening illness close to death, with focus on self-image and identity. The thesis comprises four papers, each with a specific aim to illuminate various aspects of the phenomenon under study. LÄS MER

 5. 20. Levda rum och beskrivna platser former för landskapsidentitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Anders Häggström; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local community; region; identity; spatial practices; representation; narrative; imagined communities; museum; cultural heritage; visual culture; public rituals;

  Sammanfattning : In this study a cultural discourse perspective is used to discuss how regional identities are constructed during the 1900s. The investigation examines how local history and culture are used in symbolic forms to articulate the province as an imagined community in varying periods, media, and social contexts. The study deals with two problem areas. LÄS MER