Sökning: "narrativ"

Visar resultat 6 - 10 av 100 avhandlingar innehållade ordet narrativ.

 1. 6. Möjligheternas horisont Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 2. 7. Local Worlds Rural Livelihood Strategies in Eastern Cape, South Africa

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Flora Hajdu; Anders Hjort af Ornäs; Thembela Kepe; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; livelihood strategies; local scale; natural resource use; local employment; degradation narrative; poverty relief programmes; Transkei; Pondoland; Försörjningsstrategier; lokalitet; naturresursutnyttjande; narrativ; fattigdomsbekämpning; Pondoland; Transkei; Sydafrika; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Local perceptions and livelihood strategies have in this study been examined through extensive fieldwork in two villages in rural Pondoland in the former homeland Transkei in South Africa’s Eastern Cape Province. Using a bottom-up perspective, changes in livelihoods and the processes involved in choosing between and combining various types of livelihood activities are analysed. LÄS MER

 3. 8. To mourn and resist stigma Narration, meaning-making and self-formation after a parent’s suicide

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anneli Silvén Hagström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grief; identity; Internet; narrative; stigma; suicide; theatre; youth; Identitet; Internet; narrativ; självmord; sorg; stigma; teater; ungdomar;

  Sammanfattning : Grief following a parent’s suicide has been called ‘the silent grief’: due to a prevailing stigma connected to suicide as a mode of death, the parent cannot be talked about. This silenced or distorted communication complicates grieving youths’ meaning reconstruction centred on the question of why the parent committed suicide – a question inevitably linked to queries of who the deceased parent was, and that ultimately triggers thoughts about who oneself has become in the light of this experience. LÄS MER

 4. 9. Interaktiv musikkomposition

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Cultural Sciences, Göteborg University

  Författare :Anders-Petter Andersson; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Interactive Music; Music Composition; Improvisation; Sound Design; Interaction Design; Musicology; Narrative; Gameplay; Co-creator; Collaboration; Open; Computer Music; Practice based; Artistic Research; Research by Design; Music analysis; Musicking; Musical Mediation; Shifting response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Interaktiv musik; Musikkomposition; Improvisation; Ljuddesign; Interaktionsdesign; Musikvetenskap; Narrativ; Spelbarhet; Medskapare; Samarbeta; Öppen; Datormusik; Praktikbaserad; Konstnärlig forskning; Konstnärlig-kreativ; Designforskning; Musikanalys; att musika; Musikalisk mediering; Skiftande response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Skiftande respons; Praktikbaserad forskning; Musik och hälsa; Music and Health; Dator; Computer; User; Användare; Komponera; Soundscape; Ljudlandskap;

  Sammanfattning : This dissertation, titled Interactive Music Composition, is a practice based Ph.D. thesis in the field of Musicology. The purpose is to explore if and how one can compose computer based interactive music, that is musically satisfying for an interacting audience, consisting of both laymen and skilled musicians. LÄS MER

 5. 10. Motivationer, attityder och moderna språk En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Erik Cardelús; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; attitudes; motivational processes; foreign language learning; mastery goals and achievement goals; intrinsic and extrinsic motivation; self-efficacy; triadic reciprocality; target language-related attitudes; Nyckelord på svenska motivation; attityder; moderna språk; narrativ; elever; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : Motivations, Attitudes and Modern Languages. A study of students’ motivational processes and attitudes while learning foreign languages.This doctoral thesis investigates students’ motivational processes and attitudes while studying and learning foreign languages (FLs). LÄS MER