Sökning: "narrativ"

Visar resultat 26 - 30 av 108 avhandlingar innehållade ordet narrativ.

 1. 26. Idrottsutövandets estetik en narrativ studie om meningsskapande och lärande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Ninitha Maivorsdotter; Mikael Quennerstedt; Suzanne Lundvall; Per-Olof Wickman; Fiona Dowling; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aesthetic experience; sport; meaning-making; learning; stories; narrative research; practical epistemology analysis; pragmatism; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : The overall interest of this thesis is to explore aesthetic experience in sport and its significance for learning in sport. The main purpose is to contribute to a theoretical and methodological development of studies relating to learning in sport. LÄS MER

 2. 27. "Dom som hade bra betyg behandlade dom som kungligheter, vi andra typ sket dom i" En samtalsanalytiskt orienterad narrativ analys av IV-elevers berättelser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, SU

  Författare :Carina Vretlund; Päivi Juvonen; Beatriz Lindqvist; Jenny Magnusson; [2011]
  Nyckelord :utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 28. Det städade folkhemmet : Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Emma Strollo; Diana Mulinari; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Domestic work; oral history; migration; narrative analysis; German guilt; intersectionality; Hembiträde; hushållsarbete; muntlig historia; oral history; narrativ analys; migration; tyska skulden; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska kvinnor till Sverige för att arbeta. Trots en stigande arbetskraftsbrist under efterkrigstiden blev utomnordiska kvinnor anvisade till hembiträdesarbete under två år innan de kunde söka andra arbeten. LÄS MER

 4. 29. (Un)bearable freedom Exploring the becoming of the artist in education, work and family life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Lindström; Erling Bjurström; Marita Flisbäck; Stephanie Taylor; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural work; visual artists; subjectivity; discourse analysis; narrative analysis; Konstnärligt arbete; bildkonstnärer; subjektivitet; diskursanalys; narrativ analys;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to explore and understand three important social contexts for the becoming of an artistic subjectivity: education, work and family life. The empirical data consist of interview material with alumni from the Royal Institute of Art in Stockholm, staff of the institute, and a survey material from the Swedish National Artists Organization (KRO/KIF). LÄS MER

 5. 30. Teknikämnets gestaltningar : En studie av lärares arbete i skolämnet teknik

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University studies

  Författare :Veronica Bjurulf; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teknikundervisning; manifest- och avsedd läroplan; dold läroplan; narrativ analys; variationsteorin; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Teknikämnets gestaltningar handlar om lärares arbete med skolämnet teknik i den svenska grundskolans senare år (7-9). Studien bygger på intervjuer med fem lärare och på observationer av deras undervisningspraktik. Studien undersöker hur lärare förstår begreppet teknik och skolämnet teknik. LÄS MER