Sökning: "narrativ"

Visar resultat 16 - 20 av 93 avhandlingar innehållade ordet narrativ.

 1. 16. Historieundervisning och interkulturell kompetens

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria Johansson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History teaching; historical learning; history education; intercultural competence; intercultural education; upper secondary school; object of learning; historical narrative; historieundervisning; interkulturell kompetens; historiskt lärande; interkulturell utbildning; historiemedvetande; gymnasiet; klassrumsstudie; lärandeobjekt; lärandemål; historisk berättelse; narrativ; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : AbstractTitle: History teaching and intercultural competenceThis study takes as its starting point the relationship between the multicultural and globalised society and history as a school subject, and explores it theoretically as well as empirically. Intercultural historical competence, which is the main theoretical and analytical concept of the study, is developed from theories of narrative competence and theories of intercultural competence, and is positioned in the intersection between the two. LÄS MER

 2. 17. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 3. 18. "De förstod aldrig min historia" unga vuxna med migrationsbakgrund om skolmisslyckande och övergångar mellan skola och arbete

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Michael Lindblad; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-to-work transition; school failure; dropout; careership; otherness; socio-geographic space; life story; career development; migration; ethnicity; Sweden; narrrative; NEET; övergång från skola till arbetsliv; skolmislyckande; andrafiering; migration; socio-geografisk plats; narrativ; unga vuxna; karriärutveckling; Sverige; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This study aims to deepen knowledge of young people with a migration background in Sweden, particularly those with non-European backgrounds, and their transitions from school to work. The focus is on young people with uncompleted upper secondary education (USE), drawing on their life stories, and exploring their perceptions and experiences around school failure, entering the labour market, and/or not being in education, employment or training (NEET). LÄS MER

 4. 19. Skriftspråksutveckling under högstadiet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

  Författare :Mikael Nordenfors; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Högstadiet; elev; skrivutveckling; skriftspråk; longitudinell studie; direkt anföring; indirekt anföring; erlebte rede; fri indirekt anföring; röst; röstväxling; ordlängd; ordmedellängd; medelordlängd; ordvariation; textlängd; textanalys; skönlitteratur; sakprosa; nationella prov; systemisk funktionell grammatik; litteraturvetenskap; narrativ; narratologi; stilistik;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this thesis is to characterize patterns of development in texts written by pupils in secondary school in Sweden. The thesis applies both a traditional quantitative approach to 318 texts and an approach based on the concept voice to 266 texts. LÄS MER

 5. 20. Entreprenörskapets Vidunderliga Resa - En Dramaberättelse om Skapandet av Två Webbplattformar The Winding Road of Entrepreneurship - A Narrative Drama on the Becoming of Two Web platforms

  Detta är en avhandling från Göteborg : Björn Remneland

  Författare :Björn Remneland; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entreprenörskap; entreprenör; drama; Kenneth Burke; narrativ; Internet; webbplattformar; web 2.0;

  Sammanfattning : Innovations are all around us, often taken for granted. But before they come to life they must first be created and these entrepreneurial processes happen in fragmented, non-linear paths of activities. While the end product is many times visible for the eye, the journey from idea to realization needs to be emploted into a story. LÄS MER