Sökning: "narrativ metod och teori"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden narrativ metod och teori.

 1. 1. Perspectives on intimate partner violence, focusing on the period of pregnancy

  Författare :Kerstin E Edin; Ulf Högberg; Lars Dahlgren; Ann Lalos; Margareta Hydén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; spouse abuse; pregnancy; prenatal care; midwifery; process assessment; professional practice; causality; gender identity; personal narratives; professional discourse.; Public health science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Målet med denna avhandling var att undersöka partnerrelaterat våld mot kvinnor i Sverige från olika perspektiv och med ett särskilt fokus på graviditetsperioden. Syftet var: 1) att ta reda på barnmorskors erfarenheter, attityder och rutiner angående partnerrelaterat våld mot gravida kvinnor inom mödravården; 2) att utforska hur personer som arbetar inom olika program för våldsbenägna män (inom och utom kriminalvården) talar om manligt och kvinnligt och om partnerrelaterat våld, speciellt i förhållande till graviditet; och 3) att belysa kvinnors erfarenheter av att bli och vara gravid samtidigt som de var utsatta för våld i relationen, samt deras möten med barnmorskorna på mödravårdscentralen. LÄS MER

 2. 2. Storyboarding : Framing and Reframing Opportunities in the Front-Front end of Innovation

  Författare :Anders Wikström; Roberto Verganti; Mats Jackson; Andreas Larsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Storyboard; innovation management; visualization; design thinking; reflective practice; narrative; visual thinking; framing; meaning; sketching; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research proposes that design and visual thinking in combination with narrative theory contribute to enhance knowledge of innovation processes and support managers in their work. In particular, the focus is on the use of Storyboarding to support a better definition of a project’s brief. LÄS MER

 3. 3. Kompletterande anknytningsperson på förskola

  Författare :Birthe Hagström; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; narrative; utveckling; anknytning; Affekt; fortbildning; omsorg; pedagog; tillit; samarbete;

  Sammanfattning : Children whose parents suffer from mental illness are a neglected group. The child´s need of a secure predictable grown up, is not always compatible with the parents abilities to care for the child. LÄS MER

 4. 4. Building the City from the Inside : Architecture and Urban Transformation in Los Angeles, Porto, and Las Vegas

  Författare :Hannes Frykholm; Daniel Koch; Catharina Gabrielsson; Roemer van Toorn; Albena Yaneva; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Interior urbanism; architecture; urban transformation; threshold; lobby; temporality; labor; atmosphere; Urban Design; Stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Positioned in the research field of “interior urbanism” (Rice, 2016), this thesis considers entrance situations that occur between buildings and cities in order to develop new ways of investigating the relationship between architecture and urban transformation. From the main research question—How does architecture mediate urban transformation?—the thesis focuses on experience-driven narratives about the city (Pine & Gilmore, 2011). LÄS MER