Sökning: "narrativ kriminologi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden narrativ kriminologi.

 1. 1. Att göra rätt : En studie om professionell respektabilitet, emotioner och narrativa linjer bland relationsvåldsspecialiserade åklagare

  Författare :Nina Törnqvist; Tove Pettersson; Janne Flyghed; Sveinung Sandberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Prosecutors; relationship violence; legal work; professionalism; identity; narratives; respectability; theory of emotions; objectivity; åklagare; våld i nära relation; rättsligt arbete; professionalitet; identitet; narrativ; respektabilitet; emotionsteori; objektivitet; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : I likhet med många andra länder har våld i nära relation, sexuellt våld och våld mot barn uppmärksammats mer och mer i Sverige de senaste fem decennierna. I takt med att kunskapen om våld i nära relation har ökat har det också vuxit fram en kritik mot brister inom rättsväsendet, i synnerhet när det gäller att ge skydd och upprättelse till de som utsätts för dessa former av våld. LÄS MER

 2. 2. Berättelser om mutor : Det korruptas betydelse bland svenska affärsmän i Öst- och Centraleuropa

  Författare :David Wästerfors; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gift; blame; stories; narrative; rhetoric; symbolic interaction; interviews; businessmen; Eastern Europe; resentment; tactics; ethnography; courtships; identifications; accounts; defence speeches; Sociology; Social psychology; rumours; corruption; bribes; bribery; Criminology; Sociologi; Socialpsykologi; Kriminologi;

  Sammanfattning : What does it mean to bribe someone? What is the meaning of bribes? Questions like these have motivated this study. Its central argument is that the folk meanings of “bribes” and “corruption” depend on people’s symbolic demarcations and definitions. LÄS MER