Sökning: "narrativ analys"

Visar resultat 16 - 20 av 25 avhandlingar innehållade orden narrativ analys.

 1. 16. Expressiva dansuppdrag : utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa

  Detta är en avhandling från idrottsforum.org

  Författare :Torun Mattsson; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Aesthetic learning processes; bodying; expressive dance; meaning-making; pedagogical intervention; Physical Education; practical epistemology analysis; transaction;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to highlight and discuss teachers’ and students’ meaning-making processes in the performance of expressive dance assignments as part of the curriculum in Physical Education (PE). Using a theoretical framework that draws upon John Dewey’s transactional perspective, the analysis of teaching, learning processes, and expressive dance as part of the curriculum of the subject takes its starting point in practical experiences. LÄS MER

 2. 17. Caring Multiculturalism : Local Immigrant Policies and Narratives of Integration in Malmö, Birmingham and Bologna

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sarah Scuzzarello; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; caring ethics; Multiculturalism; identity; narrative; institutional opportunities; policy narratives; Malmö; Bologna; Birmingham;

  Sammanfattning : Western European states are faced by societies with increasing ethnic, cultural and religious diversity as a result of migration flows. Advocates of multiculturalism have tried to address these potential challenges by advocating the accommodation of minorities within the recipient society. LÄS MER

 3. 18. Portrait of a Villain: Laban the Aramean in Rabbinic Literature

  Detta är en avhandling från Peeters Publishers

  Författare :Karin Zetterholm; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; Världsreligioner ej kristendom ; Bibelvetenskap; Bible; Jacob; literary theory; deceiver; Aramean; Laban; narrative analysis; narrative expansion; targum; midrash; ideology; intertextuality; interpretation; hermeneutics; literature criticism; General and comparative literature; Non-Christian religions; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p. LÄS MER

 4. 19. Vårdmiljö eller lärandemiljö? : om personer med autism inom vuxenpsykiatrin

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Eve Mandre; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; clinical psychology; autismspektrumstörningar; Autism; Asperger syndrom; design; pedagogik; psykiatri; psykiatrisk behandling; rehabiliteringsteknik; Psychiatry; rättspsykiatri; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : The research field of the thesis is clinical adult psychiatry and it focuses on the treatment of patients with autism spectrum disorders. Before the publication of DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) in 1994 intellectually high-functioning patients with autism have not been included in diagnostic manuals and received appropriate treatment in adult psychiatry. LÄS MER

 5. 20. Participation through ICT – studies of the use and access to ICT for young adults with intellectual disability

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Camilla Ramsten; Mälardalens högskola.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Environment; Information and communication technology; Intellectual disability; Participation; Social care; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The right to full participation in society is stated in law to ensure that vulnerable groups such as people with intellectual disability have the same rights and possibilities as the general population. Technological development has changed the conditions of participation in society, including the types of interactions, information and societal services. LÄS MER