Sökning: "nöjesverksamhet"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet nöjesverksamhet.

  1. 1. Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bromölla 1905-1941

    Detta är en avhandling från Växjö universitet

    Författare :Lennart Karlsson; Växjö universitet.; [2007]
    Nyckelord :Bromölla; Folkets Hus; folkbildning; offentlighet; nätverk; politik; nöjesverksamhet; arbetarrörelse; borgerlighet; Historia; History;

    Sammanfattning : .... LÄS MER