Sökning: "närkingska"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet närkingska.

  1. 1. Möten i dialektalt gränsland : Dialektala övergångar genom Närke

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

    Författare :Björn Bihl; Uppsala universitet.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages; Scandinavian languages - general; dialectal transition; dropping of final t in endings; weakening of unstressed i a; syncope of suffix vowels; dialectal continua; isogloss; implicational scale; hiatus; vowel balance; phonological rule; topographical demographic ethnogeographical factors; Nordiska språk - allmänt; Svenska språket; Swedish; the Närke dialect; topographical demographic ethnographical factors; dialektal övergång; närkingska; bortfall av finalt t i ändelser; försvagning av i a i svagton; synkope av ändelsevokal; dialektalt kontinuum; implikationsskala; vokalbalans; fonologisk regel; topografiska demografiska etnogeografiska faktorer;

    Sammanfattning : The province of Närke comprises, together with Södermanland, a transition area characterised by a mixture of linguistic features from the Götaland dialects (götamål) and Central Swedish dialects (uppsvenska). One purpose of the study is to test and develop the dialectal transition theory established by J. K. Chambers and P. LÄS MER