Sökning: "näringslivet"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet näringslivet.

 1. 1. Regulating a Controversy : Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Författare :Michael Funke; Dan Bäcklund; Magnus Eklund; Thomas Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 2. 2. Samarbete mellan gymnasieskolan och näringslivet : en studie av lokala partnerskap i fyra kommuner

  Författare :Tomas Johansson; Anders Lidström; Olof Johansson; Göran Bostedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-business partnerships; public private collaboration; urban regimes; pre-emptive power; policy communities; apprentice posts; local adaptation; Political science; Statsvetenskap; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : The national curriculum and the School Act emphasize the importance of establishing partnerships between schools and local businesses. The formation of partnerships was expected to be facilitated by the decentralization reforms that took place in the beginning of the 1990’s. LÄS MER

 3. 3. Att leda storföretag : En studie av social kompetens och entreprenörskap i näringslivet med fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 1900-1950

  Författare :Therese Nordlund; Johan Söderberg; Jan Glete; Sven-Olof Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; entrepreneurship; social competence; charisma; paternalism; network; Axel Ax:son Johnson; Sigfrid Edström; Johnsonkoncernen; Avesta Jernverk; ASEA; biography; big business; opinion-builder; family business; professional leadership; economic history; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This thesis investigates leadership in Swedish business during the period of 1900-1950. The main aim is to explore the relationship between entrepreneurship and leadership and how the leader uses his social competence, both inside and outside the company, to enhance economic and organisational change. LÄS MER

 4. 4. Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter: En analys och kritik av den företagsekonomiska dialogen

  Författare :Jan E Persson; Institutionen för service management och tjänstevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; Marknadsanalys; Market study; Reason; Meaning; Dialogue; Interaction; Perception; Expectation; Service Quality; Satisfaction; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : The contemporary discussion about how to define and measure the quality of services is dominated by a subjective perspective and quality is usually grounded in the customers perception. This conceptualisation of quality (perceived service quality) is well established in business and research. LÄS MER

 5. 5. Revisionsutskott. En studie om förtroende, rättvisa och ansvar

  Författare :Ann-Christine Mjölnevik; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Svensk Kod för Bolagsstyrning trädde i kraft 2005. Det övergripande syftet med bolagskoden var att förbättra styrningen av svenska bolag. Detta syfte var i sin tur ägnat att främja förtroendet i det svenska samhället för det sätt näringslivet fungerar. LÄS MER