Sökning: "närhetsetik"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet närhetsetik.

 1. 1. Sorgens avtryck Erfarenheter av medverkan som sörjande i journalistik om brott och olyckor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier

  Författare :Anette Forsberg; Ester Pollack; Kristina Widestedt; Gunilla Jarlbro; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mourners; grief journalism; source relations; journalism ethics; ethics of proximity; news values; narratives; journalistic strategies; sörjande; sorg; journalistik; källrelationer; journalistisk etik; närhetsetik; nyhetsvärde; narrativ; journalisters strategier; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the experiences of mourners of participating in news reports about grief in connection with crime and accidents. There are two overarching research questions. LÄS MER

 2. 2. Sorgens avtryck : Erfarenheter av medverkan som sörjande i journalistik om brott och olyckor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier

  Författare :Anette Forsberg; Ester Pollack; Kristina Widestedt; Gunilla Jarlbro; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mourners; grief journalism; source relations; journalism ethics; ethics of proximity; news values; narratives; journalistic strategies; sörjande; sorg; journalistik; källrelationer; journalistisk etik; närhetsetik; nyhetsvärde; narrativ; journalisters strategier; Journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the experiences of mourners of participating in news reports about grief in connection with crime and accidents. There are two overarching research questions. LÄS MER

 3. 3. Det ansvarsfulla mötet En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Mie Josefson; Hillevi Lenz Taguchi; Sven Persson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; care; responsibility; preschool; preschool teacher; ethics of care; proximity ethics; reworking qualitative data; omsorg; ansvar; förskola; förskolepedagog; omsorgsetik; närhetsetik; sekundär analys; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis embraces Care in the discipline of Early Childhood Education. In this thesis, the concept of responsibility is used to analyze the meaning of care in preschool. LÄS MER