Sökning: "myndigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 127 avhandlingar innehållade ordet myndigheter.

 1. 1. Motsträviga myndigheter : Sektorsforskning och politisk styrning under 1980-talet

  Författare :Bo Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science policy; public administration; public policy; Sweden; forskningspolitik; vetenskap; forskning; förvaltning; Sverige; 1980-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The object of study in this dissertation is the public organisation for steering and financing research in Sweden. The design of this organisation is a central issue concerning the relationship between politics and science. LÄS MER

 2. 2. Stat på villovägar : Resultatstyrningens framväxt i ett historisk-institutionellt perspektiv

  Författare :Göran Sundström; Rune Premfors; Erik Amnå; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Historisk institutionalism; stigberoende; lärande; byråkratins makt; grupptänkande; professioner; resultatstyrning; myndigheter; Political science; Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen diskuteras framväxten av den rationalistiska styrmodell - resultatstyrning - som i dag är tänkt att tillämpas i staten. Dels diskuteras denna politiska institutions historiska närvaro i staten. Den spåras tillbaka till den programbudgeteringen. LÄS MER

 3. 3. Myndigheters marknadsorientering : om marknadsföringsfrågor i avgiftsfinansierade, statliga myndigheter

  Författare :Lars Torsten Eriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Brottsoffer i rättsprocessen : Om ideala brottsoffer och goda myndigheter

  Författare :Magnus Lindgren; Ulf Lundberg; Marie Torstensson Levander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; crime victims; criminal justice process; implementation; policework; victimisation; brottsoffer; rättsprocess; implementering; polisarbete; viktimisering; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : During the past few decades interest in, and concern for, crime victims have grown considerably in Sweden. New acts have been introduced and existing ones have been revised and amended, research into crime victim issues has developed and the situation of crime victims has increasingly been brought to the fore in the criminal justice system. LÄS MER

 5. 5. Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862

  Författare :Owe Samuelsson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; colporteurs; diocesan chapter; rural deans; diocese of Lund; diocese of Växjö; infant baptism refusal; sacramental crime; local courts; province of Kristianstad; History of the Christian church; Baptists; Sunnnerbo.; religious regulations; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : During the 1850's, Baptism appeared as the first real free church movement in Sweden. It distanced itself completely from normal church life and therefore came into conflict with society's religious rules. Ecclesiastical and temporal authorities regarded Baptism as erroneous and social disruptive. LÄS MER