Sökning: "myndighet tillit"

Hittade 1 avhandling innehållade orden myndighet tillit.

  1. 1. Makt som fullmakt. : Ett vårdvetenskapligt perspektiv

    Författare :Ewa Rundqvist; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att, ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, fördjupa förståelsen och kunskapen om innebörden i begreppen och fenomenen makt och fullmakt. De övergripande frågorna för forskningen är: Vad är makt? Vad är fullmakt? Hur visar sig makt och fullmakt i vårdande kontext? Hur ska makt och fullmakt förstås som vårdvetenskapliga begrepp?Den övergripande forskningsansatsen är begreppsbestämning med hermeneutiskt närmelsesätt utifrån Erikssons modell. LÄS MER