Sökning: "mycology"

Visar resultat 6 - 10 av 154 avhandlingar innehållade ordet mycology.

 1. 6. Human Endogenous Retroviruses: Expression and Evolutionary Relationships

  Författare :Marie-Louise Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; bakteriologi; expression; transcription; reverse transcriptase; HERV; phylogeny; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Retrovirus är en typ av virus som finns hos både människor och djur. Detta virus sprider sig genom att en virus partikel tar sig in i en cell och sedan integrerar sin virala arvsmassa in i cellens arvmassa, DNA. Retrovirusets arvsmassa är från början RNA men skrivs sedan om till DNA för att kunna integreras. LÄS MER

 2. 7. Ectomycorrhizal activity as affected by soil liming

  Detta är en avhandling från Microbial Ecology, Lund University

  Författare :Solbritt Andersson; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bacteriology; Microbiology; phosphorus; nutrient uptake; nitrogen; mycelial growth; liming; ectomycorrhiza; calcium; Pinus sylvestris; Picea abies; Betula pendula; Paxillus involutus; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste decennierna har det blivit allt mer uppenbart att det på grund av luftföroreningar skett en försurning av skogsjordarna i södra Sverige. Kalkning har föreslagits som en åtgärd för att motverka ytterligare försurning och bibehålla produktiviteten hos skogarna i de värst drabbade områdena. LÄS MER

 3. 8. Beta-glucose 1-phosphate interconverting enzymes in Lactococcus lactis: physiological role and regulation in maltose, trehalose and glucose metabolism

  Detta är en avhandling från Birgit Johansson, secretary at Applied Microbiology, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Ulrika Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; Biochemical technology; Biokemisk teknik; bacteriology; Microbiology; Kemiteknik och kemisk teknologi; Chemical technology and engineering; trehalose 6-phosphate phosphorylase; beta-phosphoglucomutase; maltose phosphorylase; glucose; trehalose; maltose; Lactococcus lactis; beta-glucose 1-phosphate;

  Sammanfattning : Lactic acid bacteria (LAB), including Lactococcus lactis, are abundant in nature. These bacteria convert carbohydrates into mainly lactate by a rather uncomplicated metabolism. An improved understanding of the physiological and genetical mechanisms involved in carbohydrate metabolism and its regulation will improve the industrial use of LAB. LÄS MER

 4. 9. The ubiquity and type diversity of papillomaviruses in normal skin

  Detta är en avhandling från Annika Antonsson, Medical Microbiology, Entrance 78, UMAS, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Annika Antonsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; skin phylogeny; HPV prevalence; HPV type detrmination; PCR; human papillomavirus; HPV;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Papillomvirus infekterar ett brett spektrum av ryggradsdjur, såsom människa, olika ap-arter, ko, älg, elefant, ren och bofink. Dessa virus kan ge så vitt skilda symptom som cancer och vårtor. De indelas efter vilken art de infekterar, och inom arterna efter skillnad i DNA-sekvens mellan olika isolat (typer). LÄS MER

 5. 10. Lactobacillus in semi-hard cheese and their use as adjunct cultures

  Detta är en avhandling från Department of Food Technology, Lund University

  Författare :Martin Antonsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; Adjunct culture; NSLAB; Non-starter Lactic acid bacteria; Cheese ripening; Model cheese; Lactobacillus paracasei; Cheese; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : The microflora of Herrgård cheese produced at three dairies was compared after three and six months maturation. The microflora of cheeses from two of the dairies was dominated by a spontaneous microflora of Lactobacillus after three months of ripening, while starter bacteria still dominated in cheese from the third dairy after six months. LÄS MER