Sökning: "musikskolor"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet musikskolor.

  1. 1. Interaktion och kunskapsutveckling en studie av frivillig musikundervisning

    Detta är en avhandling från Stockholm : KMH förlaget

    Författare :Anna-Lena Rostvall; Tore West; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Music education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Musikpedagogik; musikundervisning; musikskolor; Music Education; musikpedagogik; music teaching; music learning; music education; music school; micro-ethnography; critical discourse analysis; interaction; power; musicology; institution; cognitive schema;

    Sammanfattning : In a joint dissertation project, 11 brass instrument and guitar lessons, with 4 teachers and 21 students aged 9-35 years, were videotaped, transcribed and ana­lyzed. Two were group lessons and 9 were private lessons. LÄS MER