Sökning: "musik studera"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden musik studera.

 1. 1. "...världens skridskotystnad före Bach" : historiskt informerad uppförandepraxis ur ett kontextuellt musikontologiskt perspektiv, belyst genom en fallstudie av Sonat i E-dur, BWV 1035, av J S Bach

  Författare :Lena Weman Ericsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historically informed performance practice; contextual musical ontology; Johann Sebastian Bach; BWV 1035; authenticity; socio‐cultural context; social constructionism; musical work; intention; interpretation; flute; sonata; Aesthetic subjects - Music; historiskt informerad uppförandepraxis; kontextuell musikontologi; Johann Sebastian Bach; BWV 1035; flöjt; musikverk; interpretation; socio-kulturell kontext; socialkonstruktionism; Estetiska ämnen - Musikvetenskap; Music Performance; Musikalisk gestaltning;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to explore the so-called historically informed performance movement, which also is my own musical performance tradition, from a general perspective grounded in musical philosophy. The discussions concerning this performance tradition have been dominated by different subjects, such as musical works, authenticity, intention and interpretation. LÄS MER

 2. 2. Organ improvisation : Activity, action and rhetorical practice

  Författare :Karin Johansson; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetorical practice; Cultural-historical activity theory; Higher music education; Western art music; Discursive practices; Organ improvisation;

  Sammanfattning : This thesis focuses on contemporary organ improvisation in Western European musical culture. The aim of the study is to explore organists’ descriptions, constructions and definitions of improvisation in words and music, with an interest in the interaction between receptivity, creativity and change. LÄS MER

 3. 3. The Printed Score as a Mediator of Musical Meaning Approaches to Music Notation in Western tonal music

  Författare :Cecilia Hultberg; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; notation as a cultural tool; music notation; music teachers’ education; instrumental training; apprentice education; teaching; Western tonal music; learning; musical literacy; agreed; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : Abstract Centering on notation is a characteristic of Western tonal music. The printed scores are expected to provide the necessary information on musical expression. In this study, strategically selected contemporary musicians’ ways of under-standing the printed scores are investigated. LÄS MER

 4. 4. Musikelever på gymnasiets estetiska program : En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation

  Författare :Maria Karlsson; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; SEM; gender; autonomy; achievement behaviour; goal orientation; self perception; attribution; motivation; Music; high school; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : In previous studies research on motivation in education has tended to be focused on attribution (perceived causes of success and failure), self perception, goal orientation and autonomy. This thesis aims to describe the background and schooling of music students and to measure their motivation for music education. LÄS MER

 5. 5. ”Jag kan göra hundra låtar”. Barns musikskapande med digitala verktyg

  Författare :Bo L Nilsson; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Pedagogik; Pedagogy and didactics; Musikvetenskap; Musicology; technology; play; orality; children; creativity; musical thinking; Music education; composition; didaktik;

  Sammanfattning : Today’s children live in a world where music in all its different forms has become a significant factor in their everyday life. From earlier research we know that young children are able to create music by singing and using musical instruments. LÄS MER