Sökning: "musik som"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade orden musik som.

 1. 1. Musik som nav i skolredovisningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH-förlaget

  Författare :Annika Falthin; Kungl. Musikhögskolan.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; music; presentations; social semiotic multimodality; representation; music scores; meta functions; aestethic learning; semiotic resources; musikpedagogik; noter; multimodal semiotik;

  Sammanfattning : Music as a hub in school presentationsThe aim of the study is to elucidate how making meaning is constituted when lower secondary pupils play music when giving accounts of other school subjects than music. The empirical material consists of four presenta- tions in the subjects of physics, religion and Swedish, which were filmed during ordinary lessons in a lower secondary school. LÄS MER

 2. 2. Komposition. Trädgården – som förgrenar sig

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anders Hultqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Music composition; spectral; fractal; epistemology; cognition; 1 f-structures; entropy; formal time; musical dimensions; poetic structure; cognitive poetics;

  Sammanfattning : With the compositional practise as the point of departure the text discusses different topics around musical composition and its artistic, philosophical and scientific context. Some initial explorations were carried out through the use of spectral- and fractal based techniques and experiments. LÄS MER

 3. 3. Programmert interpretasjon. Serinetten som kilde till 1700-tallets musikalske fremførelsespraksis

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Bjørn A Bratsberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; serinette; automatic organs; performance practice; Engramelle; Dom Bedos; tonotechnie; unequal notes;

  Sammanfattning : In his famous treatise on organ-building, L'art du facteur d'orgues (1766-78), the French Bénédictine monk, organist and organ-builder Dom François Bédos de Celles devotes a chapter to the procedure of pinning cylinders for automatic organs. The chapter, based on the treatise La Tonotechnie by Dom Bédos' contemporary Joseph Engramelle, Dom Bédos contains detailed descriptions of basic practices of performance, including the precise nature of ornaments, articulation and notes inégales, with the aim of making possible the mechanical reproduction of a good human performance. LÄS MER

 4. 4. ”Jag kan göra hundra låtar”. Barns musikskapande med digitala verktyg

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Lund University

  Författare :Bo Nilsson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Barn och musik; Komposition musik ; digitala tekniker; Musikundervisning; Datormusik; Pedagogy and didactics; Musikvetenskap; Musicology; technology; play; orality; children; creativity; musical thinking; Music education; composition; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Denna studie är en undersökning av barns musikskapande med synthesizer och dator. I studien deltog nio barn i åttaårsåldern. Musik utgör en viktig del i barns och ungdomars vardag och den stora exponering för musik som sker i vårt samhälle innebär att ingen är någon musikalisk nybörjare. LÄS MER

 5. 5. Musisk pedagogik med kunskapande barn : vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH förlag

  Författare :Berit Uddén; Kungl. Musikhögskolan.; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; musikundervisning; Music and children; Instruction and study; Fröbel; Friedrich; 1782-1852; Musikpedagogik; Musikundervisning; Barn och musik; Sång; studier och undervisning; läroplaner; historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER