Sökning: "musik och kulturskolan i senmoderniteten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden musik och kulturskolan i senmoderniteten.

  1. 1. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten reservat eller marknad?

    Detta är en avhandling från Malmö : Malmö Academy of Music

    Författare :Kristina Holmberg; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music education; music; aesthetics; instrumental teaching; school; student; teacher; tradition; popular culture; discourse; discoursive psychology; Music Education; Musikpedagogik;

    Sammanfattning : This thesis focuses on the education at Swedish community school of music and art. The aim of the study is to investigate how teachers at those schools talk about their own activities, and thereby also to explore, describe and analyse how the teaching is manifested. LÄS MER